Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh

17/04/2022 - 13:55

BDK.VN - Ngày 5-4-2022, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Trưởng ban Chỉ đạo dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và tỉnh Trà Vinh vừa ký ban hành quyết định Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo (BCĐ) dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và tỉnh Trà Vinh.

Quy chế được áp dụng đối với thành viên BCĐ, cơ quan thường trực BCĐ và các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉ̉nh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện dự án tuyến đường ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là dự án).

Quy chế có 4 chương, 10 điều bao gồm: Chương I - Quy định chung, Chương II - Nhiệm vụ của BCĐ, thành viên BCĐ, Chương III - Chế độ hội họp và báo cáo, Chương IV - Tổ chức thực hiện. Trong đó, tại Chương II có quy định nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên BCĐ; cơ quan thường trực của BCĐ là Sở Giao thông vận tải; đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải là thành viên, thư ký BCĐ.

Cơ quan thường trực của BCĐ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất chuẩn bị nội dung các cuộc họp của BCĐ và Thường trực BCĐ; theo dõi, tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện các hạng mục, công trình củ̉a dự án. Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu BCĐ về công tác bố trí vốn, phân kỳ đầu tư, kế hoạch triển khai dự án. Tham mưu BCĐ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1-9-2021, trong đó, quy hoạch tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Bến Tre có điểm đầu tại ranh giới tỉnh Bến Tre và tỉnh Tiền Giang, điểm cuối tại ranh giới tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh, chiều dài tuyến dự kiến 53km.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN