Bàn phương cách để ổn định và phát triển con nghêu

03/07/2009 - 13:16
Đông đảo xã viên về dự đại hội. Ảnh: H.H

Ngày 26-6, Ban Quản lý HTX thủy sản Rạng Đông, xã Thới Thuận (Bình Đại) đã tổ chức Đại hội thường niên nhằm bàn các phương cách để ổn định và phát triển con nghêu. Đến dự có ông Nguyễn Văn Tu- Chủ tịch UBND huyện Bình Đại, cùng 207 đại biểu  đại diện cho 8.000 xã viên trong toàn HTX.

Năm qua, HTX không ngừng đổi mới phương thức hoạt động từ khâu quản lý đến khai thác, do vậy doanh thu và hiệu quả ngày càng cao hơn. Sản lượng khai thác năm qua là 1.810 tấn,  doanh thu trên 46,2 tỷ đồng, vượt 15,6% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 30,9 tỷ đồng. Nhờ vậy, HTX góp phần tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 lao động với tổng số tiền 5,7 tỷ đồng, chiếm 12,47% so với doanh thu. Bình quân mỗi lao động thu được 5,7 triệu đồng/năm. Về phân phối lợi nhuận, quỹ ăn chia xã viên lên đến trên 19,4 tỷ đồng, chiếm 41,94% so với doanh thu. Bình quân mỗi xã viên(1.920hộ) nhận được 10,1 triệu đồng, mỗi nhân khẩu (7.522 nhân khẩu) nhận được 2,6 triệu đồng. Quỹ phúc lợi xã hội là 775,7 triệu đồng; chi quỹ công trình phúc lợi xã hội 3,3 tỷ đồng. HTX đã nộp thuế 3,9 tỷ, nộp ngân sách xã 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2009, sản lượng khai thác 796 tấn, doanh thu trên 32 tỷ đồng. Dự kiến năm 2009 khai thác 2.290 tấn, doanh thu 45 tỷ đồng. HTX tiếp tục rải nghêu giống thương phẩm khu vực 300ha cồn Ông Mười để đạt sản lượng 500 tấn, doanh thu 7,5 tỷ đồng; phấn đấu khai thác 20 tấn sò thịt hiện có, doanh thu 300 triệu đồng.

 

Đại hội cũng đã bỏ phiếu kín biểu quyết nhiều vấn đề quan trọng của HTX như: chưa đồng ý đầu tư Dự án chuyển giao công nghệ sản xuất nghêu giống nhân tạo của Trung Quốc; đồng ý mua đất làm mặt bằng xây dựng nhà máy nước;  chưa đồng ý sử dụng số tiền lợi nhuận do Nhà nước ưu đãi thuế là 3,8 tỷ đồng để lại làm công trình phúc lợi công cộng của địa phương; đồng ý đưa số tiền ưu đãi 30% thuế thu nhập doanh nghiệp của quí IV/2008 và năm 2009 vào quỹ đầu tư phát triển để mở rộng sản xuất kinh doanh của HTX; đồng ý tờ trình xin sửa đổi điều lệ, bổ sung sửa đổi qui chế tài chính, tiền lương. Đặc biệt, một số sai sót nhỏ trong quản lý điều hành, thu chi tài chính của lãnh đạo HTX trong thời gian qua theo kết luận của Thanh tra tỉnh cũng được biểu quyết thông qua. Kết quả: không xử lý kỷ luật đối với Ban quản trị, Ban kiểm soát, Chủ nhiệm HTX.

 

Phát biểu với Đại hội, ông Nguyễn Văn Tu- Chủ tịch UBND huyện Bình Đại cho rằng: Có được kết quả trên là sự cố gắng lớn của Ban quản trị, Ban kiểm soát, Ban chủ nhiệm và xã viên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Trong quản lý điều hành, HTX có thực hiện qui chế đã đề ra, phát huy vai trò của từng thành viên Ban chủ nhiệm. Quyền và nghĩa vụ của người lao động được đảm bảo. Phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, phát huy được các sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp đem lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, còn những hạn chế như đôi lúc thiếu bàn bạc công khai một số hoạt động nên chưa được sự đồng thuận cao của xã viên, nhất là trong đợt thanh tra vừa qua. Mặc dù HTX đã khắc phục cơ bản một số sai sót nhưng đây cũng là bài học kinh nghiệm cần được quan tâm.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN