Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại Ban Thường vụ Huyện uỷ Thạnh Phú

20/03/2023 - 18:28

BDK.VN - Ngày 20-3-2023, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú về tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và NQ Tỉnh ủy năm 2023. Tham gia đoàn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh trả lời các kiến nghị của địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh trả lời các kiến nghị của địa phương.

Sau đại hội, huyện đã ban hành 10 văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở 18 văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Huyện ủy đã tổ chức rà soát, đối chiếu để xây dựng 10 văn bản cụ thể hóa đảm bảo tính liên thông, bám sát quan điểm chỉ đạo trong các NQ, phù hợp điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

Kết quả các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng qua các năm nhìn chung đều đạt và vượt so với chỉ tiêu NQ đề ra như: Kết nạp đảng viên mới đến nay đạt 375/600 đảng viên (đạt 62,5% chỉ tiêu NQ nhiệm kỳ); xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện 39/42 chi bộ (đạt 92,8% chỉ tiêu NQ nhiệm kỳ); thực hiện hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát, hàng năm hạn chế tình trạng đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Ở lĩnh vực kinh tế - xã hội, lũy kế đến nay, một số chỉ tiêu đạt khá so với chỉ tiêu nhiệm kỳ như: giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 3,2% so với năm 2021 và 6,2% so với năm 2022; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.233 tỷ đồng. đạt 42,9%; tổng thu ngân sách 191,5 tỷ đồng, đạt 48,9%; tổng chi ngân sách 1.241 tỷ đồng, đạt 50,9%; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) 8/17 xã, đạt 47% và 3 xã NTM nâng cao, dự kiến năm 2023 công nhận thêm 5 xã.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã trả lời các kiến nghị của huyện, giao nhiệm vụ cụ thể gắn với các sở, ngành liên quan.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến kết luận buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú tiếp thu ý kiến của đoàn công tác để có đánh giá đúng kết quả, nguyên nhân, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp cụ thể thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy có chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện Đề án đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người dân; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đảng; tập trung xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện và phát triển đảng viên mới. Tập trung cho công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để phát triển chuỗi sản phẩm địa phương; công tác giải phóng mặt bằng.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh: Huyện quan tâm lãnh đạo tổ chức tốt hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ; công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất, chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ sau.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN