20/06/2021 - 12:44
 

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Báo chí Bến Tre gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre. Ngay khi Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập ở xã Tân Xuân, huyện Ba Tri năm 1930, thì những bản tin ngắn thông báo về tình hình, tin tức hoạt động, phổ biến kinh nghiệm đấu tranh, cùng những tờ truyền đơn cách mạng bắt đầu xuất hiện. Khi thành lập liên Tỉnh ủy Bến Tre - Mỹ Tho vào tháng 6-1930, đã tổ chức ra tờ Báo Dân Cày được phát hành ở Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Bạc Liêu, Rạch Giá.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Cho đến tháng 5-1931, tờ báo Búa Liềm với đầy đủ ý nghĩa của một tờ báo cách mạng địa phương chính thức được xuất bản tại Bến Tre. Báo in xu xoa, mỗi tuần 300 tờ, khổ 20x30cm. Từ tờ Báo Búa Liềm cho đến nay là Báo Đồng Khởi, lịch sử báo đảng của Bến Tre trải qua 90 năm phát triển với 14 lần đổi tên. Tên gọi khác nhau tương ứng với từng nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, Báo Đồng Khởi luôn giữ cho mình “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt của truyền thống cách mạng.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Sau Tờ Búa Liềm, giai đoạn từ năm 1931 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, báo chí Bến Tre có các tờ: Báo Dân Cày Nghèo (cuối năm 1931), Tranh Đấu (1932-1935), tờ Lao Động và tờ Dân Chúng (1936-1939), Báo Sự Thật (1943-1944).

Tùy theo tình hình và nhiệm vụ đấu tranh chính trị của mỗi giai đoạn, mỗi tờ báo lại truyền tải những nội dung thích hợp như: hướng dẫn, vận động cách mạng, xây dựng tổ chức, thông tin hoạt động cách mạng tại địa phương, tuyên truyền xây dựng đoàn kết trong Đảng, vận động nhân dân nổi dậy trong Cách mạng tháng Tám và đăng tải nhiều tư liệu quý về lịch sử, chủ nghĩa Mác, Ăng ghen.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Sau Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, báo chí Bến Tre có các tên gọi sau: Báo Hy Sinh (1945-1947), Báo Đoàn Kết (1947-1950)  Tờ Thông Tin Bến Tre (1950-1955), Báo Hòa Bình, sau là Hòa Bình Thống Nhất (1955-1960). Trong giai đoạn đấu tranh cam go, chiến tranh chống Mỹ ác liệt, giặc tăng cường đánh phá, báo chí Bến Tre vẫn bí mật lưu hành giữa lòng địch.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Sau ngày Đồng khởi 17-1-1960, theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình Thống Nhất một lần nữa đổi tên là Tờ Thông Tin Bến Tre. Từ tháng 3-1960, báo chính thức mang tên Chiến Thắng, phát hành thường kỳ số lượng tăng lên 700 đến 800 tờ/kỳ.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Giai đoạn 1964 - 1968 là thời kỳ cao trào của báo chí cách mạng tỉnh nhà, Báo Chiến Thắng phản ánh sinh động cuộc sống, chiến đấu của quân và dân tỉnh Bến Tre trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Báo Chiến Thắng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhà báo lão thành cách mạng Lê Chí Nhân tham gia hoạt động cách mạng, trải qua nhiều nhiệm vụ, trong đó, ông là thành viên sáng lập Báo Chiến Thắng (tiền thân của Báo Đồng Khởi ngày nay), Phó ban Thường trực Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Tuyên huấn Khu 8 phụ trách Báo Giải phóng Trung Nam Bộ. Nhà báo Lê Chí Nhân vẫn nhớ: “Thời đó, cán bộ tuyên huấn sống trong sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân. Người làm báo vừa đánh giặc, vừa tích cực săn tin để có bài hay làm nức lòng hậu phương, tiền tuyến và đánh vào đầu não của địch”.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Nhân dịp khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV vào ngày 11-11-1976, Báo Chiến Thắng chính thức đổi tên thành Báo Đồng Khởi. Lời ra mắt trên số báo đầu tiên mang tên Đồng Khởi đã xác định rõ: “Tiếp tục nhiệm vụ của Chiến Thắng, Đồng Khởi - Tiếng nói của Đảng bộ Bến Tre nhận trách nhiệm phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phát huy truyền thống Đồng Khởi trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, làm sao cho chủ nghĩa Mác-Lênin chiếm ưu thế trong đời sống tinh thần và tình cảm của đồng bào ta”.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Trong số báo 358 ngày 11-11-1976, số báo đầu tiên mang tên Đồng Khởi, Ban biên tập viết: “Giữa lúc tỉnh ta đang tưng bừng mở Đại hội Đảng các cấp, Báo Đồng Khởi ra đời dánh dấu một chuyển biến sâu sắc trong bước phát triển mới của tỉnh nhà... Chiến Thắng bày tỏ lòng tin tuyệt đối vào người bạn mới, Báo Đồng Khởi sẽ góp phần hữu ích vào công cuộc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội và giương cao truyền thống Đồng Khởi để cổ vũ đồng bào, đồng chí ta mau mau xây dựng tỉnh nhà ấm no, hạnh phúc”.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Như vậy từ khi mang tên Báo Đồng Khởi vào năm 1976 đến nay là tròn 45 năm. Từ năm 1988, có thêm ấn bản Đồng Khởi Thứ Bảy chuyên các nội dung về văn hóa nghệ thuật phát hành đến năm 2000 thì ngưng. Từ tháng 1-2010, từ 2 số/tuần, báo phát hành 3 số/tuần vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, tăng từ 8 trang lên thành 12 trang.
 

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Cũng là một trong những nhà báo lão thành cách mạng, từng gắn bó với Báo Đồng Khởi, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Công Nghiệp nói: “Truyền thống của báo chí cách mạng Bến Tre trước hết là thực hiện theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí - Người luôn xem báo chí là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Báo chí Bến Tre đã luôn đồng hành, theo sát từng giai đoạn đấu tranh cách mạng của Đảng, dân và quân Bến Tre. Trong những thời điểm cam go nhất của cách mạng, Tỉnh ủy Bến Tre vẫn luôn coi trọng, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền. Tờ Báo Chiến Thắng mà sau này là Báo Đồng Khởi đã gánh trên vai sứ mệnh quan trọng đó là kênh thông tin, tuyên truyền của Đảng và nhà nước, vận động nhân dân”.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Năm 2007, Báo Đồng Khởi thành lập trang thông tin tổng hợp điện tử, là một trong các cơ quan báo chí cấp tỉnh đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có trang thông tin điện tử. Đến năm 2018, thực hiện kế hoạch đổi mới nội dung và hình thức báo, trang tin điện tử được nâng cấp lên thành báo điện tử. Tiếp đó, đến năm 2019, Báo Đồng Khởi ra mắt ứng dụng đọc báo trên Appstore và Google Play. Báo khai thác các sản phẩm báo chí đa phương tiện, có ấn bản video, audio, ứng dụng AI để đọc tin audio.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cùng với Ban lãnh đạo cơ quan Báo Đồng Khởi không ngừng học tập, tự đổi mới, nâng cao trình độ và kỹ thuật chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới - kỷ nguyên công nghệ số.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Hiện trang thiết bị, kỹ thuật của phóng viên, kỹ thuật viên như ghi âm, máy ảnh, điện thoại thông minh có kết nối Internet được kiện toàn hơn. Bên cạnh đó là ứng dụng hiệu quả kết nối mạng xã hội trong trao đổi thông tin, liên lạc với Ban biên tập, cán bộ quản lý và Tòa soạn đã giúp cho việc đưa thông tin đến bạn đọc được nhanh chóng, kịp thời. Phóng viên tự tin trong quá trình tác nghiệp tại những sự kiện quan trọng của tỉnh, hầu hết có sản phẩm ngay tại hiện trường để cập nhật nóng trên báo điện tử.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Chia sẻ nhân kỷ niệm 40 năm báo Chiến Thắng đổi tên thành Báo Đồng Khởi (11-11-2016), Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi (khi đó là Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy) đã nhắn nhủ: “Để làm tốt vai trò của mình, báo cần quan tâm xây dựng đội ngũ, từ lãnh đạo đến biên tập, phóng viên, nhân viên và cộng tác viên thật sự giỏi nghề, tâm huyết, trách nhiệm và có tính kế thừa cao. Có như vậy, tôi tin Báo Đồng Khởi sẽ tiếp nối trọn vẹn truyền thống và viết tiếp những trang mới tươi sáng”.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo trong lần đến thăm Báo Đồng Khởi cũng đã từng nhấn mạnh: “Báo chí có vai trò định hướng dư luận xã hội. Mỗi tác phẩm báo chí dù thực hiện ở hình thức nào thì cơ bản vẫn mang dấu ấn cá nhân của người dùng bút lực, máu và trí óc để viết ra. Chính vì vậy, nếu con người hướng thiện và có đạo đức thì mới tạo ra được những tác phẩm báo chí mang sức mạnh bảo vệ xã hội”.

Tập thể Báo Đồng Khởi trong thời gian qua đã nỗ lực, nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong tháng 5-2021, Báo Đồng Khởi đã nhận Thư khen của Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh: “Báo có rất nhiều tin, bài tập trung cho công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 01-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025. Để động viên tinh thần của lãnh đạo Báo Đồng Khởi, Ban Biên tập cũng như tất cả các phóng viên, Thường trực Tỉnh ủy có Thư khen Báo Đồng Khởi”.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã mở ra vô vàn thời cơ cũng như thách thức đối với báo chí Việt Nam nói chung và Bến Tre nói riêng. Trong bối cảnh hiện nay, khi cả thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, báo chí cùng với mọi ngành nghề trong xã hội đều có những bước chuyển mình để phù hợp với thời đại.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Trong môi trường truyền thông mở, đội ngũ phóng viên báo chí được thỏa sức sáng tạo ra những sản phầm truyền thông mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Những sản phẩm báo chí đa phương tiện ra đời - là những tác phẩm báo chí bao gồm cả chữ viết, ảnh, video, ảnh động, file âm thanh, các yếu tố đồ họa được thiết kế theo phương thức hoàn toàn mới. Những thay đổi lớn trong cách tiếp nhận thông tin của độc giả buộc báo chí đứng trước những thay đổi sâu rộng.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII nêu rõ: Báo chí phát huy dân chủ, tự do sáng tạo, tự do sáng tác nhưng phải trên tinh thần pháp luật và kỷ cương, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Mỗi tác phẩm, bài viết phải đóng góp những giá trị tốt đẹp về văn hóa con người Việt Nam, góp phần xây dựng hệ giá trị chuẩn mực, đạo đức người Việt trong thời kỳ mới.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Theo GS.TS Đinh Xuân Dũng, trong chuyển đổi số báo chí cần sự đổi mới trong cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động của cơ quan báo chí. Báo chí cần tận dụng quá trình số hóa để có những sản phẩm báo chí chất lượng, với độ tin cậy cao, tiện ích cho độc giả trong tiếp cận, sử dụng, lan tỏa thông tin và chiếm thế thượng phong trên không gian thực và không gian mạng, trở thành dòng thông tin chủ lưu quan trọng nhất trong đời sống xã hội...

Để làm được điều đó phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ bản lĩnh tốt, tinh thông nghiệp vụ, có tính nhân văn, sâu sát cơ sở, gắn bó với nhân dân... Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, báo chí cần phát huy hiệu quả những công trình đã được đầu tư hiện đại, phát huy hiệu quả tốt hơn;

“Bởi dù hiện đại đến mấy về công nghệ, để thực hiện được sứ mệnh của báo chí trước các vấn đề cấp bách của xã hội, yếu tố quan trọng hơn cả, mang tính quyết định chính là con người”, GS.TS Đinh Xuân Dũng viết.

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại

Báo chí cách mạng Bến Tre từ truyền thống đến hiện đại