Bầu cử Quốc hội ở Gruzia

31/10/2020 - 07:13

Ngày 31-10-2020, tại Gruzia diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội, với 55 đảng tham gia giành 150 ghế. Ngoài 48 đảng đã nộp danh sách các ứng cử viên của họ, hai khối đối lập gồm 7 đảng liên minh, sẽ tham gia vào cuộc bầu cử này.

Hình ảnh tuyên truyền trước bầu cử Quốc hội ở Gruzia. Nguồn: kavkaz-uzel.eu

Hình ảnh tuyên truyền trước bầu cử Quốc hội ở Gruzia. Nguồn: kavkaz-uzel.eu

Gần 3.660 điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 8h sáng đến 20h. Công dân Gruzia ở nước ngoài có thể bỏ phiếu tại 52 điểm bỏ phiếu ở 38 quốc gia.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên các biện pháp phòng ngừa sẽ được thực hiện tại các điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử để ngăn chặn sự lây lan của virus. Những người không đeo khẩu trang sẽ không được phép đến các điểm bỏ phiếu. Bệnh nhân mắc Covid-19, cũng như những người đang phải cách ly vẫn có thể bỏ phiếu tại 127 điểm bỏ phiếu đặc biệt.

Hơn 47.000 quan sát viên từ 120 tổ chức địa phương và 48 tổ chức quốc tế sẽ tham gia giám sát cuộc bầu cử này.

Để vào được Quốc hội, một đảng phải vượt qua rào cản một phần trăm và khối với bao nhiêu đảng tham gia liên minh trong đó thì cần đạt được bấy nhiêu phần trăm. Theo số liệu nghiên cứu xã hội học, khoảng mười lực lượng chính trị có thể vào được Quốc hội trong cuộc bầu cử lần này.

Mối quan tâm chính là liệu đảng “Giấc mơ Gruzia” có tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp hay không. Đảng này lên nắm quyền ở Gruzia vào năm 2012. Các nhà quan sát không loại trừ khả năng sẽ không có lực lượng chính trị nào có thể tự mình thành lập chính phủ. Các bên có thể phải thành lập một liên minh.

Ngoài cuộc bầu cử Quốc hội, cũng trong ngày 31-10-2020, Gruzia sẽ tổ chức bầu cử vào Hội đồng tối cao của vùng Adjara, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đối với các hội đồng thành phố của Tbilisi và vài thành phố khác, cũng như bầu cử sớm các thị trưởng của một số nơi.

Nguồn: VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN