Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4

21/07/2018 - 10:07

BDK.VN - Ngày 20-7-2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Chợ Lách, Trường Chính trị tỉnh và Huyện ủy Chợ Lách phối hợp tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 của huyện Chợ Lách.

Phó bí thư Huyện ủy Chợ Lách Lê Văn Tùng trao giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Cao Khiết

Phó bí thư Huyện ủy Chợ Lách Lê Văn Tùng trao giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Cao Khiết

Qua 9 buổi thực học (từ ngày 16 đến 20-7-2018), 138 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 của huyện được phổ biến, nghiên cứu, thảo luận 9 chuyên đề về: nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới hệ thống chính trị; những vấn đề mới trong việc cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức địa phương ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những vấn đề mới trong đường lối, chính sách xây dựng, phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay; chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; những vấn đề mới trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay.

Kết quả, Trường Chính trị tỉnh đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp học bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 cho 100% học viên.

Cao Khiết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN