Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền

19/08/2022 - 17:59

BDK.VN - Chiều 19-8-2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền (lớp 2 năm 2022). Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Dương Văn Chăm đến dự.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 166 học viên là cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện thuộc các đơn vị: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Chợ Lách và Thạnh Phú.

Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia phát biểu bế giảng lớp học.

Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia phát biểu bế giảng lớp học.

Phát biểu bế giảng lớp học, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia cho rằng: Công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Đại hội XIII của Đảng xác định rõ các yêu cầu, nhiệm vụ: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”; “xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác vận động nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, động viên, phát huy vai trò của người dân tham gia tích cực vào quá trình phát triển đất nước.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, trình độ dân trí ngày càng cao, ý thức và vai trò làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng, các phương tiện thông tin, mạng xã hội ngày càng đa dạng, đa chiều; sự chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu ngày càng tinh vi, quyết liệt... đòi hỏi công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp phải không ngừng đổi mới, đi vào thực chất, nâng cao hiệu quả. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận chính quyền nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ; gương mẫu trong thực hiện đạo đức công vụ luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; sự điều hành của chính quyền; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

“Những nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ đã góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách công tác dân vận chính quyền từng bước nâng cao trình độ, nắm vững các quy định, quy trình, phương pháp, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; quán triệt sâu sắc và triển khai, thực hiện tốt quan điểm của Đảng và Chính phủ về công tác dân vận chính quyền trong tình hình hiện nay. Đây là những kiến thức bổ ích, quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao nhận thức và hành động, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia lưu ý.

Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Dương Văn Chăm trao chứng chứng nhận cho đại diện học viên các huyện.

Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Dương Văn Chăm trao chứng chứng nhận cho đại diện học viên các huyện. 

Qua 4 ngày học tập, nghiên cứu (từ 16 đến 19-8-2022), 166 học viên đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và được cấp chứng nhận.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN