Bế giảng lớp đầu tiên bồi dưỡng đối tượng Đảng

13/10/2010 - 07:54

Từ ngày 1 đến 10-10-2010, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 73 học viên. Lớp học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Điều lệ Đảng, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đánh giá, 100% học viên đều đạt yêu cầu về chất lượng nội dung của các chuyên đề và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 32 học viên đạt loại giỏi, 34 học viên đạt loại khá, 4 trung bình khá và 3 trung bình. Được biết, đây là lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đầu tiên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Lớp thứ hai sẽ được khai giảng vào ngày 15-10-2010.

Vũ Thanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN