Bế mạc hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

24/11/2021 - 19:20

BDK.VN - Sau một ngày làm việc, chiều ngày 24-11-2021, hội nghị văn hóa (VH) toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã bế mạc.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Nguyễn Văn Hùng, đại biểu tại các điểm cầu trên toàn quốc.

Tham dự tại điểm cầu Bến Tre có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tham dự tại điểm cầu Bến Tre.

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Chiều ngày 24-11-2021, hội nghị đã thông qua báo cáo về việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển VH đến năm 2030. Một số nhà quản lý, khoa học đã có nhiều bài tham luận như: Tìm hiểu động lực và sức mạnh nội sinh của VH trong sự phát triển của đất nước hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành VH,TT&DL giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; VH, văn nghệ “soi đường cho quốc dân đi; xây dựng môi trường VH - nhiệm vụ quan trọng để phát triển VH, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát triển các ngành công nghiệp VH ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp…

Ủy viên Trung ương Đảng - Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Mỗi người cần tiếp tục có những nhận thức đúng đắn về VH, bởi “VH còn, dân tộc còn”. Để chấn hưng VH, phải thôi thúc, phát huy sức mạnh, sáng tạo của toàn dân để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Trong kỷ nguyên khoa học công nghệ, việc cầu thị, hội nhập, tiếp thu văn minh nhân loại “hòa nhập, không hòa tan” là điều rất quan trọng; cần tạo ra một môi trường để cổ vũ cho cái mới, sự sáng tạo.

Về xây dựng con người, phải đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trên tinh thần rất cầu thị và kiên trì. Tất cả mọi người học tập theo lời dạy của Bác “cần, kiệm, liêm, chính”, đối với cán bộ cần có thêm “chí công, vô tư”. Tất cả các cấp, các ngành bằng hành động cụ thể, chú trọng và dành nhiều thời gian, nguồn lực hơn nữa cho VH; làm sao có nhiều hoạt động, chương trình thật thiết thực và chắc chắn.

“Chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa tinh thần đề cao giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam; khiêm tốn nhưng không quên bồi dưỡng thêm tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Vững niềm tin xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, vì hạnh phúc của nhân dân; nền VH, văn hiến của Việt Nam sẽ vươn xa hòa vào nền văn minh nhân loại”, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kỳ vọng.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN