Bế mạc Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

19/03/2021 - 18:12

BDK.VN - Sau 1 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp đột xuất) và tổng kết nhiệm kỳ hoạt động HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Trao Bằng khen có các cá nhân có nhiều đóng góp cho nhiệm kỳ 5 năm hoạt động HĐND tỉnh.

Trao Bằng khen có các cá nhân có nhiều đóng góp cho nhiệm kỳ 5 năm hoạt động HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua 9 nghị quyết, tiến hành bầu bổ sung thành viên Ủy viên UBND tỉnh, tổng kết nhiệm kỳ hoạt động HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Qua gần 5 năm hoạt động, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực cải tiến, đổi mới hoạt động, góp phần thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, xứng đáng với vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ cơ bản, kịp thời đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu đã kiến nghị khắc phục nhiều mặt còn hạn chế trong việc thực thi pháp luật và công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với hoạt động của HĐND các cấp. Biểu dương sự phối hợp, đóng góp hết sức nhiệt tình của các cấp, các ngành, đoàn thể; cảm ơn sự quan tâm ủng hộ, góp ý kiến của cử tri tỉnh nhà đã góp phần tạo nên thành quả của hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, ghi nhận công lao đóng góp của các đại biểu HĐND tỉnh đối với hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những mặt ưu điểm, kết quả đạt được, hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số mặt hạn chế cần nghiên cứu để khắc phục. Hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh nhìn chung hiệu quả chưa cao; một số nghị quyết HĐND tỉnh ban hành khi triển khai thực hiện chưa phát huy rõ nét trong thực tiễn; đại biểu HĐND tỉnh đa số là kiêm nhiệm, một số đại biểu do bận công việc chuyên môn chưa dành thời gian thích đáng cho hoạt động HĐND tỉnh theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Năm 2021, là năm đầu tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, cũng là năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc bầu cử lần này là sự kiện chính trị lớn, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn bầu ra những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội; bầu ra những đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp. Do vậy, bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh phải nhận thức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp lần này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2021. 

Dịp này, 15 tổ chức, 25 cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN