Bế mạc phiên họp thứ 21 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII

19/07/2009 - 05:32

Hôm 18/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết hoạt động phiên họp thứ 21 và tuyên bố bế mạc phiên họp thứ 21 của UBTVQH.

Trước đó, buổi sáng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, các Phó Chủ tịch Quốc hội: Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Kiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21, tập trung cho ý kiến vào dự thảo Luật Dân quân tự vệ; Đề án xây dựng Chiến lược phát triển kiểm toán Nhà nước đến năm 2015 và tầm nhìn 2020; biểu quyết thông qua thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án ND tối cao, Thẩm phán tòa án Quân sự Trung ương và Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự TƯ.

Sau khi nghe tờ trình của Ban soạn thảo dự án Luật dân quân tự vệ, hầu hết thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ là 4 năm.

Các thành viên UBTVQH nhất trí với tên gọi của dự luật là Luật Dân quân tự vệ và tập trung thảo luận một số vấn đề trong dự luật như : phân cấp tổ chức dân quân tự vệ; nguồn kinh phí cho việc xây dựng và hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ; quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm cho lực lượng Dân quân tự vệ.

Về việc tổ chức lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp, có ý kiến đề nghị không nên quy định có tổ chức Đảng là điều kiện thành lập tự vệ, nhưng cũng có ý kiến phải có tổ chức Đảng để đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang. Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, nhưng đã hoạt động từ 12 tháng trở lên, có quy mô lao động, tổ chức phù hợp, căn cứ vào nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa bàn, việc tổ chức lực lượng tự vệ sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng vẫn phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng địa phương.

Đối với Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao về việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương và Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự Trung ương, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí đề nghị cử ông Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án quân sự Trung ương và Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự Tung ương thay ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về đề án Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2015 và tầm nhìn 2020, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí rằng, trước đòi hỏi của quá trình đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực, Kiểm toán Nhà nước phải trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, tin cậy của Quốc hội, Chính phủ trong quyết định, giám sát kinh tế, tài chính. Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của việc nâng cao chất lượng Kiểm toán Nhà nước ở tất cả các khâu, nhất là tính độc lập, năng lực hoạt động, hiệu lực và hiệu quả kiểm toán.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đánh giá: Luật kiểm toán Nhà nước được Quốc hội thông qua và có hiệu lực là một bước tiến tích cực về pháp lý, tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế thi hành Luật và yêu cầu cấp thiết của tình hình hiện nay cho thấy cần xây dựng một đề án Chiến lược phát triển cho ngành Kiểm toán Nhà nước, để đảm bảo vai trò là công cụ kiểm tra, giám sát hữu hiệu, tin cậy của Đảng, Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

Trên cơ sở ý kiến các thành viên UBTVQH, nhất trí với việc xác định thời gian cho Chiến lược là từ 2011-2020 và từ nay đến 2011, ngành kiểm toán Nhà nước tiếp tục hoạt động theo thầm quyền trong phạm vi quy định của pháp luật hiện hành. Thống nhất về mục tiêu chiến lược là xây dựng kiểm toán nhà nước thành công cụ quan trọng của Đảng, Nhà nước để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách, tiền, và tài sản của nhà nước.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh: trước mắt ngành kiểm toán Nhà nước tiếp tục hoạt động theo cơ cấu hệ thống tổ chức ngành dọc như hiện nay; nâng cao chất lượng cán bộ về cả chuyên môn nghiệp vụ lẫn phẩm chất đạo đức để tăng cường hiệu quả, năng lực hoạt động của kiểm toán nhà nước. Kiểm toán Nhà nước cần tích cực phối hợp cùng các cơ quan hữu quan chủ động nghiên cứu đưa ra quy chế phối hợp công tác giữa kiểm toán Nhà nước với cơ quan kiểm sát, thanh tra, tránh sự chồng chéo.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo, trong thời gian tới, ngành kiểm toán cần tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chức năng của mình theo quy định của Luật kiểm toán Nhà nước, đồng thời tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị xây dựng Đề án Chiến lược phát triển ngành để trình xin ý kiến UBTVQH trong phiên họp sau./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN