Bến Tre cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển tỉnh trên tinh thần động lực từ phong trào “Đồng khởi mới”

21/01/2023 - 11:15

BDK.VN - Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy Bến Tre đã đưa ra. Tuy nhiên, Tỉnh ủy Bến Tre đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện đạt một số kết quả rất đáng ghi nhận, tạo sự phấn khởi trong toàn xã hội. Nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc Quý Mão 2023, Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ với nội dung sau:

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trả lời phỏng vấn Báo Đồng khởi.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trả lời phỏng vấn Báo Đồng Khởi. Ảnh: Hữu Hiệp

* PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, trước thềm xuân mới Quý Mão 2023, là người lãnh đạo cao nhất tỉnh, đồng chí có thể cho biết những kỳ vọng gì vào các mục tiêu mà tỉnh Bến Tre phấn đấu đạt được trong năm 2023?

- Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ: Trong năm 2022, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, hoạt động đối ngoại.

Bước vào năm 2023, với đà phát triển của chúng ta đã và đang tạo lập được thì chúng ta cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, tập trung cao độ và quyết liệt hơn nữa để thực hiện có kết quả các công việc mà chúng ta đặt ra ngay từ đầu năm. Tôi rất mong muốn và đề nghị từng cấp, từng ngành nắm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương để chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đường nông thôn mới Nhơn Thạnh.

Đường nông thôn mới xã Nhơn Thạnh. Ảnh: Hữu Hiệp

Chúng ta cùng xác định rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, do đó cần tập trung các giải pháp để thực hiện bằng được các mục tiêu tăng trưởng về phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết việc làm; tăng thu ngân sách nhà nước; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng tối ưu nhất để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chúng ta cần nỗ lực để có được kết quả rõ nét hơn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, đổi mới về tác phong, phong cách,lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng cần đẩy nhanh tiến độ và thực hiện nhanh, hiệu quả hơn các công trình, dự án trọng điểm mà chúng ta đã đặt ra. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác, thu hút các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của địa phương chúng ta.

* PV: Để đạt được những mục tiêu quan trọng đó thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào, trên tinh thần động lực từ phong trào “Đồng khởi mới” thưa Bí thư Tỉnh ủy?

- Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ: Để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển tỉnh mạnh mẽ, Tỉnh ủy Bến Tre đã đề ra phương châm, chủ đề hành động cho năm 2023 đó là “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo và Phát triển”. Trên cơ sở như vậy và những yêu cầu phát triển của địa phương, phù hợp với chiến lược, với các nội dung và mục tiêu đã đặt ra trong NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, chúng ta cũng đã đặt ra 24 mục tiêu cụ thể, trong phát triển tỉnh năm 2023. Đặt ra các nhiệm vụ giải pháp đó rất trọng tâm và làm thế nào để tập trung thực hiện có kết quả, tôi đề nghị chúng ta tập trung vào triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, để bảo đảm chúng ta có hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động và triển khai có kết quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới” ở tất cả các cấp, các ngành và các địa phương trong toàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn về tổ chức bộ máy, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có kết quả và mục tiêu, nhiệm vụ mà chúng ta đã đặt ra. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu công việc, đáp ứng được sự đổi mới và sự phát triển của tỉnh chúng ta.

Cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và làm sao để chúng ta phấn đấu đạt được tốc độ tăng trường kinh tế tỉnh trong năm 2023 tối thiểu là 9,3%, Đi đôi với việc thúc đẩy mạnh mẽ chuyển địch cơ cấu kinh tế, theo hướng phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế tích hợp, kinh tế tập thể, phát triển chuỗi giá trị… để thúc đẩy sự phát triển một cách toàn diện và phát triển có hiệu quả cao.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thăm công nhân công trình cầu Rạch Miễu 2.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thăm công nhân công trình cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Hữu Hiệp

Chú trọng thúc đẩy đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, trước hết là hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa và tiến tới chúng ta phát triển đồng bộ hệ thống hàng hải, để phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo sự liên kết vùng, cũng như phát triển cơ sở hạ tầng thuận tiện cho sự phát triển của địa phương. Đồng thời, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyển đổi số ở cả 3 trụ cột, gồm xây dựng chính quyền số, xây dựng nền kinh tế số, xây dựng xã hội số.

Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện về văn hóa, y tế giáo dục, tạo việc làm và đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân. Tiếp tục làm tốt, đảm bảo được tình hình an ninh quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân cũng như môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Phát triển mạnh mẽ các hoạt động đối ngoại để phục vụ và đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh.

* PV: Nhân dịp đón Tết cổ truyền, Xuân Quý Mão 2023, Bí thư Tỉnh ủy có những chia sẻ và lời chúc gì gửi đến toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre?

- Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ: Mục tiêu phát triển của tỉnh năm 2023 là rất lớn, rất toàn diện và có ý nghĩa rất quan trọng. Cho nên, tôi đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục đoàn kết, thống nhất, khai thác tối đa thời cơ và cơ hội phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm và nỗ lực cao nhất, để chúng ta phấn đấu thực hiện thành công thắng lợi các mục tiêu phát triển mà chúng ta đã đặt ra.

Làng hoa Chợ Lách thu hút nhiều khác du lịch đến tham quan những ngày cuối năm 2023.

Làng hoa Chợ Lách thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan những ngày cuối năm 2023. Ảnh: Hữu Hiệp

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và đón xuân mới Quý Mão 2023, tôi chúc toàn thể bà con nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và tràn ngập niềm vui. Chúc cho tỉnh Bến Tre của chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ, nhanh và bền vững, trên cơ sở đó mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này!

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN