Bến Tre hội nghị giao ban công tác kiểm tra khu vực phía Nam

14/07/2009 - 08:26
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be nhận quà lưu niệm của Ban Kiểm tra TW tại hội nghị. Ảnh: T.L

Trong 2 ngày 9 và 10-7-2009, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Vụ Địa phương VII) đã phối hợp với tỉnh Bến Tre tổ chức sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm của khu vực phía Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be phát biểu chào mừng hội nghị. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc khu vực phía Nam đã triển khai thực hiện tương đối đồng đều và toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, một số nhiệm vụ đạt hiệu quả cao so cùng kỳ năm trước, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều đơn vị chủ động tiến hành nhiệm vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm và giám sát theo chuyên đề với đảng viên và tổ chức Đảng để sớm phát hiện và ngăn ngừa vi phạm; coi trọng công tác giải quyết tố cáo và khiếu nại thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy trình, quy định, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục trong việc thi hành kỷ luật. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. BTC hội nghị cũng nêu một số nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với việc phòng, chống tham nhũng; triển khai Kế hoạch số 73 của TW về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; trao đổi thống nhất việc thăm viếng Nhà bia Di tích lịch sử Ban Kiểm tra TW Cục miền Nam tại Tây Ninh; về thi đua trong khu vực và tình hình xuất bản, phát hành tờ Tạp chí Kiểm tra. Sau hội nghị, đoàn đã đi tham quan một số địa danh di tích lịch sử trong tỉnh.

Thanh Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN