Bến Tre quyết tâm thực hiện có hiệu quả phương châm “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân, đồng hành với doanh nghiệp”

01/09/2022 - 13:08

BDK - Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bến Tre quyết tâm thực hiện hiệu quả phương châm “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành với doanh nghiệp”, nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Báo Đồng Khởi đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam về lãnh đạo xây dựng hệ thống chính quyền mạnh, thực hiện phương châm “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân, đồng hành với doanh nghiệp”.

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Đồng Khởi. Ảnh: Hữu Hiệp

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Đồng Khởi. Ảnh: Hữu Hiệp

PV: Thưa Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua, với phương  [Điểm neo] châm “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp”, việc xây dựng hệ thống chính quyền mạnh được tỉnh thực hiện với những nội dung trọng tâm nào?

- Phương châm hoạt động của chính quyền các cấp trong nhiệm kỳ này là “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp (DN)”. Đó là phương châm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ 2021 - 2026 của UBND tỉnh.

Với phương châm đó thì UBND tỉnh đã xác định các nội dung cơ bản cần phải tập trung, đó là: Xây dựng bộ máy chính quyền thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, trọng tâm đó là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, hệ thống chính quyền, đặc biệt ở các sở ngành tỉnh, UBND tỉnh.

Thứ hai, đó là tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất, trong hệ thống chính quyền, sau đó mở rộng ra cả hệ thống chính trị. Có đoàn kết, thống nhất, xác định trách nhiệm, thì mới làm tốt được nhiệm vụ của mình là phục vụ nhân dân, đồng hành với DN.

Thứ ba, trong hoạt động luôn luôn quán triệt phương châm là phục vụ người dân, chăm lo đồng hành cùng DN, để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hoặc những tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Thứ tư, từng bước thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, đặc biệt là chủ trương chuyển đổi số, chính quyền số, trong đó có xây dựng chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số. Làm sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và DN, đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động của các Trung tâm Hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, DN.

* Xin Chủ tịch cho biết những kết quả nổi bật trong xây dựng hệ thống chính quyền mạnh ở Bến Tre thời gian qua?

Khi triển khai chủ trương thực hiện phương châm “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành với DN”, trước hết UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt trong hệ thống chính quyền các cấp, để nhận thức rõ phương châm, để từ đó quán triệt sâu rộng, cụ thể trong đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt phương châm quan trọng này. Tập trung truyên truyền và nhắc nhở đội ngũ những người thực hiện trong khối cơ quan, công sở nắm rõ để nhắc nhở thường xuyên thực hiện ngày một tốt hơn.

Thời gian qua, bước đầu đã triển khai và thực hiện khá tốt. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, DN, sự đoàn kết thống nhất để thực hiện nhiệm vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức toàn tỉnh có sự chuyển biến nhất định so với trước đây. Đặc biệt là khi triển khai các chủ trương lớn của tỉnh, các công trình, dự án. Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh tổ chức thực hiện được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội rất quan trọng.

Đã đưa vào khánh thành khai thác sử dụng 100MW điện gió, khởi công cầu Rạch Miễu 2, tổ chức lễ công nhận 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đã đưa tỷ lệ xã NTM tỉnh nhà có sự phát triển nhanh hơn. Đến nay toàn tỉnh có 80 xã NTM, 20 xã NTM nâng cao. Triển khai thực hiện nhiều dự án đô thị nhanh hơn, đặc biệt là thực hiện quy hoạch của tỉnh, từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch rất quan trọng.

Thu hoạch nghêu. Ảnh: Hữu Hiệp

Thu hoạch nghêu. Ảnh: Hữu Hiệp

Ngoài ra, tỉnh còn điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Qua sơ kết 7 tháng, tỉnh đánh giá là việc phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh khá tốt. Tăng trưởng kinh tế bắt đầu có bước chuyển biến đi lên rất rõ. Các nhiệm vụ khác như: Thu nhân sách, giải ngân vốn đầu tư công đều có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Đó là những kết quả rất cụ thể trong thực hiện phương châm “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng DN”.

Ngoài ra, việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng các trung tâm hành chính đều đạt kết quả rất tốt. So với năm 2021 thì chỉ số cải cách hành chính cảu tỉnh (PAR INDEX) tăng 7 bậc, ở vị trí 37 so cả nước, đó cũng là một kết quả rất đáng mừng. Trong 7 tháng đầu năm 2022, tỉnh tiếp xúc khoảng trên 190 nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh với tổng vốn thu hút đầu tư trong nước đạt 3.015 tỷ đồng, trong đó có 455 DN và 308 đơn vị trực thuộc thành lập mới vốn đăng ký 4.038 tỷ đồng.

Có thể nói, đây là thời kỳ mà các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh khá nhiều. Trong đó, hầu hết đều là những nhà đầu tư lớn, là cơ hội cho tỉnh phát triển trong tương lai. Điều đó thể hiện qua việc thực hiện phương châm châm “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng DN”.

* Để thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, trong thời gian tới, những định hướng quan trọng của tỉnh là gì, thưa ông?

Sắp tới, để tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng DN”, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua. Rà soát, xem lại những vấn đề còn hạn chế, yếu kém để củng cố, chấn chỉnh, nâng chất. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải làm trong thời gian tới. Tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, trong thực hiện phương châm. Phải xây dựng chính quyền đủ mạnh, làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện để phục vụ Nhân dân và các DN. Chủ trương này phải thực hiện thường xuyên, xuyên suốt và làm từng bước để dần tốt hơn. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, đưa nội dung này ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt là tập trung cho chính quyền số và hướng tới xây dựng một xã hội số. Quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức phục vụ được yêu cầu chuyên môn cao, đó là yêu cầu cốt lõi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phương châm “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng DN”.

* Với kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, vậy sắp tới ông có lưu ý điều gì không? Thưa ông?

Trong quá trình thực hiện phương châm “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng DN”, tôi thấy những vấn đề cần lưu ý đó là: Phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khâu tổ chức thực hiện. Đặc biệt là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Chấp hành nghiêm hơn giờ giấc hành chánh, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện nhiệm vụ này cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, giữa các sở ngành, cũng như giữa các cấp, ngành và địa phương. Có như thế chúng ta mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, được giao.

* Xin cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh!

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN