Bí thư Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề bồi dưỡng chức danh bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn

16/06/2022 - 15:43

BDK.VN - Chiều 15-6-2022, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã có buổi báo cáo chuyên đề tại lớp bồi dưỡng chức danh bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn tỉnh Bến Tre năm 2022 với chuyên đề: Tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI; tầm nhìn, mục tiêu chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến giữa thế kỷ XXI.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ báo cáo tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Hải Đăng

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ báo cáo tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Hải Đăng

Đối với mục tiêu phát triển đất nước, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, đặt trong mối quan hệ với yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Báo cáo tại lớp bồi dưỡng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho biết 3 đột phá chiến lược đồng bộ thể chế phát triển: Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Học viên tham dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: Hải Đăng

Về nội dung tầm nhìn, mục tiêu chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre với 6 giai đoạn gồm: Đánh giá hiện trạng nền kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre; Xây dựng Tầm nhìn chiến lược đến năm 2045; Xây dựng chiến lược chi tiết phát triển không gian và các ngành mũi nhọn, trọng điểm; Xây dựng kế hoạch cho các giải pháp động lực để thực hiện tầm nhìn đến 2045; Thiết lập lộ trình, kế hoạch thực hiện; Kế hoạch hỗ trợ sau dự án.

Cụ thể, đến năm 2030, Bến Tre có nền kinh tế tăng trưởng ổn định theo định hướng phát triển về hướng Đông, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đứng trong nhóm 6 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhóm 30 của cả nước. Đến năm 2045, Bến Tre có nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và môi trường sống lý tưởng cho người dân, trở thành tỉnh phát triển thịnh vượng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, với các tiêu chí: Đáng sống, có thu nhập cao, môi trường sống xanh - sạch - đẹp, thân thiện, hiện đại.

Để thực hiện các giải pháp động lực, Tỉnh ủy đã xây dựng Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết đã xác định phát triển đột phá một số ngành kinh tế biển chủ lực như: kinh tế thủy sản, kinh tế công nghiệp, kinh tế năng lượng, kinh tế du lịch biển và đô thị thích ứng biến đổi khí hậu.

Nội dung bài giảng xem tại đây.

Uyển Nhi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN