Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be làm việc với 2 xã Hưng Khánh Trung A và B

05/06/2009 - 07:35
Bí thư Tỉnh ủy và đoàn cán bộ viếng đền thờ liệt sĩ xã Hưng Khánh Trung (tại xã Hưng Khánh Trung A). Ảnh: C.Tạo

Ngày 3-6-2009, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be và đoàn cán bộ của tỉnh có buổi làm việc với xã Hưng Khánh Trung A (Mỏ Cày Bắc) và Hưng Khánh Trung B (Chợ Lách) để nắm tình hình hoạt động và ý kiến của người dân sau khi tách xã.

Được biết, Hưng Khánh Trung A có diện tích 1.331 ha, trong đó có 1.047 ha đất sản xuất nông nghiệp. Xã có 8 ấp, với 2.337 hộ, 8.822 nhân khẩu; có 218 đảng viên và 14 chi bộ trực thuộc. Sau khi tách xã, Hưng Khánh Trung A tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất của xã Hưng Khánh Trung trước đây, nên điều kiện làm việc đảm bảo. Cơ cấu tổ chức được sắp xếp và hoạt động tương đối ổn định. Xã Hưng Khánh Trung B, từ ngày 12-5-2009, đã đưa trụ sở làm việc tạm đi vào sử dụng, gồm 10 phòng (khoảng 320m2), với đầy đủ các trang thiết bị làm việc. Xã Hưng Khánh Trung B có diện tích 1.023 ha, có 7 ấp, dân số 7.334 người; Đảng bộ xã có 117 đảng viên với 12 chi bộ trực thuộc. Nhìn chung, sau khi chia tách, hệ thống chính trị của xã được tập trung củng cố kiện toàn và thực hiện khá tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, đã tập trung thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá…

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ 2 xã phải luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh quần chúng, thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, để xứng đáng với truyền thống hào hùng năm xưa. Rà soát, bố trí cán bộ đảm bảo đạt chuẩn, đủ tầm, để thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu. Cần quy hoạch kinh tế phù hợp với điều kiện, thế mạnh của từng xã và ấp. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải bằng những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hai xã cần tập trung cho việc tổ chức hiệp thương, bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân để đủ số lượng theo luật định.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN