Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ báo cáo chuyên đề lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo tỉnh

10/06/2022 - 08:56

BDK.VN - Ngày 9-6-2022, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã trực tiếp báo cáo chuyên đề tại lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo tỉnh về tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI; tầm nhìn và mục tiêu chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến giữa thế kỷ XXI. Tham dự có đồng chí Cao Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ báo cáo chuyên đề.

Lớp cập nhật kiến thức do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học Viện Chính trị Khu vực 2 thực hiện, tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 20-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức cập nhật, bồi dưỡng kiến thức năm 2021.

Chuyên đề gồm hai nội dung chính: Tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI; tầm nhìn và mục tiêu chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2045. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ về tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội XIII của Đảng được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Năm 2030 là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045 là năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước, vì vậy việc xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 là sự kế thừa, cụ thể hóa tầm nhìn, mục tiêu do Cương lĩnh đề ra, là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của Đất nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ báo cáo chuyên đề.

Bên cạnh đó, Bến Tre là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào cách mạng, là vùng đất với nhiều tiềm năng, thế mạnh được thiên nhiên ưu đãi, và những nét văn hóa đặc trưng của con người Bến Tre thì việc xây dựng chiến lược để định hướng mục tiêu phát triển là phù hợp với xu thế và chủ trương chung của Đảng và Chính phủ. Tầm nhìn chiến lược là con đường, là lối dẫn để Bến Tre phát triển mạnh mẽ và bền vững, trên cơ sở nhìn lại những hạn chế của tỉnh và xu thế phát triển của khu vực. Để mục tiêu phát triển chiến lược của tỉnh đi vào thực tế, đòi hỏi nguồn lực lớn vì vậy cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Đức Thọ đề nghị mỗi cán bộ lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai và lãnh đạo thực hiện chiến lược của tỉnh, góp phần vào mục tiêu chung của cả nước.

Tin, ảnh: Nhất Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN