Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo làm việc với cán bộ phụ trách xã, thị trấn của huyện Giồng Trôm

14/08/2018 - 21:09

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với các cán bộ phụ trách các xã. Ảnh: A. Nguyệtv

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với các cán bộ phụ trách các xã. Ảnh: A. Nguyệtv

Ngày 14-8-2018, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo có buổi làm việc với các cán bộ tỉnh được phân công theo dõi, hỗ trợ các xã, thị trấn của huyện Giồng Trôm về tình hình kết quả thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện Giồng Trôm.

Tại cuộc họp, các cán bộ được phân công theo dõi, hỗ trợ các xã, thị trấn của huyện đã thông tin một số tình hình nổi bật của các đơn vị phụ trách và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện. Hầu hết cán bộ được phân công đều có sự gắn kết với địa phương thông qua nhiều kênh thông tin, có truyền tải, thông tin các chủ trương lớn của Tỉnh ủy và góp ý, góp sức hỗ trợ trong nhiều vấn đề ở các địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo hoan nghênh tinh thần các cán bộ được phân công, đã có sự chủ động trong việc nắm tình hình ở các xã, thị trấn. Qua phản ánh từ cán bộ phụ trách cho thấy nổi lên các vấn đề mà Tỉnh ủy cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh trong việc thực hiện phương châm đã nêu.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng về chế độ thông tin và người truyền thông tin để làm cơ sở cho cán bộ phụ trách thông tin chủ trương của tỉnh trong từng thời điểm truyền đạt đến đơn vị phụ trách. Định kỳ thời gian phù hợp để họp giữa cán bộ tỉnh phụ trách huyện, cán bộ tỉnh phụ trách xã, bí thư huyện ủy và các cán bộ huyện phụ trách từng tiểu vùng để cùng trao đổi, nắm tình hình chung, tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, có sự chia sẻ.

Cán bộ được phân công phụ trách xã, thị trấn phải nắm được mặt bằng chung của địa phương để trên nền tảng ấy góp ý, góp sức từng việc cụ thể. Trong đó, trọng tâm trong thời gian tới là vấn đề xây dựng nông thôn mới; tập trung thay đổi cách làm, khơi dậy khát vọng của người dân trong các phong trào cách mạng. Người đi phụ trách cơ sở phải là người thổi bùng ngọn lửa khí thế xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Sau cuộc họp, các cơ quan liên quan sẽ tham mưu Tỉnh ủy bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung về nhiệm vụ, thẩm quyền của cán bộ được phân công.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN