Biểu dương gia đình hiếu học

01/07/2012 - 17:14

Trong những năm qua, toàn huyện đã vận động Quỹ Khuyến học đạt trên 5,5 tỷ đồng; trao gần 4.900 suất học bổng cho học sinh và khen thưởng cho 300 học sinh giỏi.

Giai đoạn 2009-2012, Hội Khuyến học huyện phối hợp các đơn vị hữu quan trong và ngoài địa phương thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; mở rộng nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài; chú trọng việc xây dựng và phát triển các gia đình, dòng họ hiếu học.

Hiện nay, 11 xã, thị trấn trong huyện có Hội Khuyến học cơ sở và Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả. Toàn huyện có gần 2.600 gia đình hiếu học, 12 dòng họ hiếu học và 2 khu dân cư hiếu học.

Ngày 27-6-2012, Hội Khuyến học huyện Chợ Lách tổ chức Đại hội biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học lần thứ 3 giai đoạn 2009-2012. UBND huyện đã khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân; Hội Khuyến học huyện khen thưởng 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác khuyến học; Hội Khuyến học huyện cũng đã khen thưởng, trao giấy công nhận và biểu trưng cho 12 dòng họ và 48 gia đình hiếu học. Đại hội đã thông qua danh sách 8 đại biểu đại diện huyện Chợ Lách tham dự Đại hội biểu dương gia đình và dòng họ hiếu học cấp tỉnh.

Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN