Biểu dương, khen thưởng 38 tập thể, cá nhân

16/08/2012 - 16:58

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Thông tri liên tịch giữa quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Hội CCB Việt Nam giai đoạn 2002-2012. Đại tá Phan Hoàng Thụ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; ông Huỳnh Nam Bình - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.

Trong 10 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Hội CCB tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Thông tri 109 (năm 1992) của QĐND Việt Nam và Trung ương Hội CCB Việt Nam. Trong đó tập trung làm tốt công tác giáo dục quán triệt cho cán bộ, hội viên nhận thức đúng và gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. Đặc biệt, hai đơn vị đã phối hợp với công an tiến hành trên 996 ngàn cuộc giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vụ vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; tích cực tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 9 (năm 2006), thực hiện 300 công trình dân sinh, vận động xây tặng 1.119 nhà tình nghĩa, 279 nhà tình thương và 1.565 nhà “nghĩa tình đồng đội”, 75 nhà “tình đồng đội” cho gia đình chính sách, tổng trị giá trên 85 tỷ đồng. Ngoài ra, hai đơn vị còn tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách cho thương binh, liệt sĩ, người có công, trao tặng tập sách cho học sinh nghèo hiếu học và vận động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào “đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Hội CCB và Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh theo Quyết định 290, 188, 142 của Thủ tướng Chính phủ cho 24.040 trường hợp (đã chi trả với số tiền gần 74 tỷ đồng).

Trên cơ sở những thành tích đã đạt, Bộ CHQS, Hội CCB tỉnh cũng đã xác định các nội dung, biện pháp chủ yếu phối hợp hoạt động trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện tốt Thông tri liên tịch số 109 giữa QĐND Việt Nam với Hội CCB Việt Nam, đó là: Tăng cường giáo dục nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ hai ngành; phối hợp giữa thực hiện các nội dung của Thông tư với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công; phát huy vai trò của Hội CCB và cán bộ, sĩ quan trong thực hiện các phong trào của địa phương… nhằm góp phần xây dựng lực lượng vũ trang, Hội CCB tỉnh ngày càng vững mạnh; cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Dịp này, hội nghị đã tặng 19 tập thể, 19 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10 năm thực hiện Thông tri liên tịch giữa QĐND Việt Nam với Hội CCB Việt Nam (giai đoạn 2002-2012).

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN