Biểu dương và nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

15/05/2015 - 07:10
Qua học tập và làm theo tấm gương Bác, nhiều địa phương đã vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường bê-tông đến tận các ấp sâu.

Năm 2015, Mỏ Cày Nam bước sang năm thứ 5 thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhìn lại qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, bằng sự ngưỡng mộ và lòng kính yêu Bác vô hạn, Đảng bộ và nhân dân huyện Mỏ Cày Nam đã tiếp nhận, hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với tinh thần nghiêm túc, ý thức tự giác, phấn khởi và niềm tự hào sâu sắc đã đạt được những kết quả quan trọng.

 

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 03, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện tốt việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc thực hiện đồng bộ trên địa bàn huyện như: ban hành quy chế làm việc; quyết định thành lập, củng cố bộ phận giúp việc; tổ chức triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề toàn khóa và theo chuyên đề từng năm. Kết quả, tỷ lệ bình quân học tập trong Đảng đạt 97,73%; đoàn viên, hội viên đạt 89,72%; quần chúng nhân dân đạt 77,40% (học theo tổ nhân dân tự quản). Hình thức tổ chức tuyên truyền rất đa dạng, phong phú như: chọn lọc, sưu tầm những tài liệu, mẫu chuyện, bài viết, bài nói về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt đưa vào sinh hoạt trong các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan, họp chi hội, tổ hội, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản.

Đặc biệt, trong 2 năm 2013, 2014 từ cấp cơ sở đến cấp huyện tổ chức thành công hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia. Nhìn chung, việc học tập, tuyên truyền các chủ đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có sự tác động khá hiệu quả từ nhận thức sang hành động của nhiều tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; ý thức được trách nhiệm đối với xã hội, với địa phương trong xây dựng và phát triển địa phương vững mạnh, trong thực hiện nhiệm vụ công dân, gương mẫu sống theo Hiến pháp và pháp luật. Nhiều phong trào thi đua yêu nước phát động được các tầng lớp nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực ở từng địa phương, đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ  chính trị quan trọng trong xây dựng và củng cố nền tảng đạo đức xã hội, góp phần khắc phục sự suy thoái về đạo đức và lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm bức xúc ở cơ sở. Điển hình trong giải quyết các vấn đề bức xúc như: xây dựng khu xử lý rác thải xã Hương Mỹ; giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Cổ Chiên, tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày; đường điện 110kV Mỏ Cày - Thạnh Phú; xây dựng chợ Thom (An Thạnh); tình hình cho thuê bãi bồi ven sông Cổ Chiên (Cẩm Sơn).

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu, với những cách làm hay, sáng tạo. Những mô hình mới đã và đang lan tỏa trong xã hội từ nhận thức đến hành động như: Chi bộ ấp Định Nghĩa và Định Nhơn (xã Định Thủy) quán triệt sâu sắc về chủ trương xây dựng nông thôn mới, đã thực hiện tốt công tác vận động nhân dân và mạnh thường quân xây dựng cầu, đường, hiến đất, hoa màu xây dựng giao thông nông thôn; mô hình tương trợ của Hội Phụ nữ các xã, Hội Cựu chiến binh với phong trào giúp nhau thoát nghèo có hiệu quả từ mô hình 5+1.

Trong 4 năm qua, toàn huyện có 118 lượt tập thể, 644 lượt cá nhân điển hình, tiêu biểu được các cấp biểu dương, khen thưởng. Trong đó, cấp cơ sở 39 tập thể, 335 cá nhân; cấp huyện có 77 tập thể, 302 cá nhân; cấp tỉnh có 2 tập thể, 6 cá nhân và cấp Trung ương 1 cá nhân. Các gương điển hình được biểu dương, khen thưởng các cấp trong thời gian qua vẫn đang giữ vững và tiếp tục được quan tâm nhân rộng.

 

Bài, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Hồ Chí Minh

BÌNH LUẬN