Bình Đại: 787 đoàn viên được kết nạp Đảng

29/03/2010 - 09:07

Kế hoạch liên tịch giữa Ban Tổ chức Huyện ủy và Huyện Đoàn Bình Đại về công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên - thanh niên và học sinh - sinh viên giai đoạn 2005-2009 được thực hiện khá hiệu quả.

Đi đôi với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, các cấp Đoàn tập trung tổ chức các phong trào hành động cách mạng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phù hợp với nhu cầu chính đáng của đoàn viên - thanh niên: văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội trại… Từ những hoạt động trên, đoàn viên, thanh niên được thử thách, nhanh chóng trưởng thành.

Kết quả, qua 5 năm thực hiện kế hoạch liên tịch, Huyện Đoàn Bình Đại giới thiệu 1.091 đoàn viên ưu tú, được BTV Huyện ủy xem xét, kết nạp Đảng 787 đoàn viên; trong đó, có 635 đoàn viên ở địa bàn  nông thôn, 180 đoàn viên công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, 2 đoàn viên là học sinh.

Đông Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN