Bình Đại: 93 ấp, khu phố đều có cán bộ huyện theo dõi, hỗ trợ

03/09/2018 - 07:34

Huyện ủy vừa sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 634 và Kế hoạch số 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, Mặt trận và ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố (giai đoạn 2016 - 2020) và ban hành Quy định số 03 về trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí phụ trách tiểu vùng theo dõi, hỗ trợ xã, thị trấn, ấp, khu phố.

Sau hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phương châm này, từ những kiến nghị thực tiễn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp với việc ban hành Quyết định số 1316 để điều chỉnh, bổ sung và phân công đủ 93 đồng chí cấp huyện theo dõi, hỗ trợ 93 ấp, khu phố trên địa bàn nhằm khắc phục tình trạng 1 đồng chí phụ trách từ 1 - 2 ấp, khu phố. Song song đó, Ban Thường vụ cũng nhận thấy sự cần thiết phải có sự phân công lại cho đúng vị trí công tác, phù hợp với địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sau 2 năm thực hiện phương châm đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ ở cơ sở. Cụ thể, có 18 chi bộ thực hiện mô hình cán bộ không chuyên trách kiêm nhiệm bí thư chi bộ; 20 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố; 21 chi bộ đăng ký thực hiện mô hình chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đã xử lý kỷ luật 33 trường hợp và xóa tên 22 đảng viên vì buông bỏ sinh hoạt đảng, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Từ đó, góp phần tháo điểm “nghẽn” trong công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ được phân công đã tích cực đóng góp, cùng bàn, cùng nghĩ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời còn tranh thủ để vận động vật chất ủng hộ địa phương trên lĩnh vực an sinh xã hội, xây dựng giao thông nông thôn (đã vận động hơn 276 triệu đồng). Ngoài ra, qua hỗ trợ cơ sở đã giúp cho nhiều cán bộ huyện nắm chắc, toàn diện nhiều vấn đề ở cơ sở, bổ sung kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng công tác.

Qua sơ kết việc thực hiện phương châm “nắm”, Ban Thường vụ Huyện ủy lưu ý, cán bộ được phân công cần dành thêm thời gian nghiên cứu, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sâu sát với địa bàn, thường xuyên trao đổi với cấp ủy để đề xuất những giải pháp tích cực thực hiện chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở. Thủ trưởng các đơn vị cần tạo điều kiện, thời gian để cán bộ được phân công bám chắc địa bàn nhằm hỗ trợ tích cực, có hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và từng bước nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở.

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN