Bình Đại quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi

18/04/2009 - 10:45

Bằng nguồn vốn vận động và tranh thủ các nguồn từ TW, tỉnh, Bình Đại đã đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất cho cả 3 vùng mặn, lợ, ngọt.

Nhiều dự án công trình có ý nghĩa thiết thực và chiến lược phục vụ nuôi thủy sản vùng mặn như dự án 1.000 ha Thạnh Phước – Đại Hòa Lộc, dự án 1.800 ha Bình Thới – Bình Thắng – Thị trấn và Thạnh Phước. Dự án 400 ha Thạnh Trị – Đại Hòa Lộc, dự án 650 ha Bình Thắng, dự án 360 ha cánh đồng Bé Thạnh Phước… Hàng năm, huyện chi hàng trăm triệu đồng để đầu tư hoàn chỉnh hệ thống quản lý thủy lợi nội đồng.

Đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 80% diện tích sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản có hệ thống thủy lợi phục vụ. Trong đó, đáng kể nhất là hệ thống cống đập Ba Lai. Các công trình thủy lợi khác sau khi đưa vào vận hành cũng phát huy tác dụng tốt. Các xã tiểu vùng I đẩy mạnh thâm canh, vùng chuyên canh lúa 3 vụ hoặc 2 vụ lúa 1 vụ màu và chuyên canh màu với những loại giống có chất lượng cao năng suất ổn định và tăng lên. Việc trồng xen, nuôi xen trong vườn dừa, vườn cây ăn trái góp phần nâng cao thu nhập. Các xã ven sông Ba lai từ Thạnh Trị đến Phú Long – Lộc Thuận trước đây là vùng đất hoang hóa, sản xuất kém hiệu quả nay đã hình thành vùng mía chuyên canh với năng suất tăng dần. Đặc biệt là đã hình thành 1.000 ha vùng mía nguyên liệu của tỉnh. Riêng các xã tiểu vùng 3 và 4, hệ thống thủy lợi mặn đã tạo điều kiện cho nông dân nuôi thủy sản thâm canh.

Bình Đại đã kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành sớm đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi Ba Lai, đê sông Tiền, âu thuyền An Hóa để phát huy tốt hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện. Đồng thời thực hiện đê bao Tam Hiệp và các công trình dưới đê của hệ thống đê biển để kết hợp chức năng giao thông trên các tuyến đê sông Tiền và đê biển nhằm phục vụ phát triển kinh tế và chiến lược quốc phòng.

Đông Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN