Bình Đại thực hiện tốt phương châm “3 nắm”

24/02/2020 - 14:20

BDK - Thực hiện phương châm “Tỉnh nắm đến xã; huyện nắm đến ấp, khu phố; xã nắm đến hộ gia đình” theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở ở huyện Bình Đại đã nghiêm túc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đạt kết quả đáng ghi nhận. Cán bộ được phân công “nắm” thực hiện tốt vai trò cầu nối, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” về thông tin.

Thi công cống ngăn mặn kết hợp với đường giao thông nông thôn tại xã Long Hòa. Ảnh: Công Lý

Thi công cống ngăn mặn kết hợp với đường giao thông nông thôn tại xã Long Hòa. Ảnh: Công Lý

Gắn bó cơ sở

Đa số cán bộ huyện được phân công, theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố đều thực hiện khá tốt việc truyền tải chủ trương của tỉnh, huyện đến ấp, khu phố. Tạo được mối quan hệ trao đổi công việc, cung cấp thông tin với đảng ủy xã, thị trấn. Phản ánh thông tin, tình hình, nhất là những khó khăn, vướng mắc của ấp, khu phố cho đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách tiểu vùng và đồng chí cấp ủy huyện theo dõi, hỗ trợ xã, thị trấn. Thực hiện tốt việc tham dự họp chi bộ định kỳ, đóng góp về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, tổ nhân dân tự quản. Một số đồng chí có điều kiện vận động nhà tài trợ giúp tặng quà cho hộ nghèo, tặng tập vở cho học sinh nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Nhiều đồng chí được phân công hỗ trợ, theo dõi ấp, khu phố mặc dù thời gian tiếp cận chưa lâu nhưng có phương pháp nắm thông tin, tình hình địa bàn phụ trách rất khoa học nên đã góp sức rất nhiều cho ấp, khu phố.

Qua thực hiện phương châm “nắm” còn giúp cho cán bộ được phân công, hỗ trợ ấp, khu phố có điều kiện sâu sát, gắn bó với cơ sở; tìm hiểu đời sống, lắng nghe ý kiến của nhân dân; bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân và của ngành, đơn vị mình đang công tác. Đồng thời, kết quả theo dõi, hỗ trợ địa bàn là một trong những cơ sở để xem xét, đánh giá cán bộ hàng năm.

Đối với đảng ủy các xã, thị trấn, sau khi tiếp thu chủ trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy, đã có sự chủ động xây dựng kế hoạch phân công cán bộ xã, thị trấn trực tiếp theo dõi, hỗ trợ giúp tổ nhân dân tự quản, nắm sát hộ gia đình trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ các cấp được phân công để hỗ trợ, giúp các ấp, khu phố triển khai thực hiện tốt nghị quyết của địa phương. Qua đó, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên được nâng cao. Vai trò lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu cấp ủy được sâu sát, chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mối quan hệ giữa các đồng chí cán bộ huyện được phân công và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách tiểu vùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên theo dõi, hỗ trợ xã, thị trấn khá chặt chẽ, kịp thời thông tin, phản ánh tình hình, đề xuất giải quyết những khó khăn ở địa phương.

Thể hiện vai trò cầu nối

Tại huyện Bình Đại, tỉnh đã phân công 20 cán bộ về hỗ trợ xã, thị trấn; huyện phân công 93 cán bộ về ấp, khu phố; xã phân công 1.470 cán bộ theo dõi, hỗ trợ tổ nhân dân tự quản.

Trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Còn một số đồng chí được phân công chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình đối với địa bàn được phân công theo dõi, hỗ trợ; chưa mạnh dạn đóng góp hoặc đóng góp còn chung chung. Mối quan hệ giữa các đồng chí cán bộ huyện được phân công theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố với Bí thư đảng ủy và Đảng ủy viên phụ trách ấp, khu phố chưa chặt chẽ, ít trao đổi thông tin, nhất là những vấn đề bức xúc, phát sinh để cùng nhau giải quyết khó khăn, vướng mắc…

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Phạm Hữu Toại, để thực hiện phương châm “nắm” có hiệu quả hơn, đối với cán bộ tỉnh được phân công theo dõi, hỗ trợ xã, thị trấn cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối, phổ biến, truyền tải những thông tin, chủ trương của Tỉnh ủy để cơ sở vận dụng, triển khai thực hiện. Đối với Đảng ủy các xã, thị trấn giữ mối quan hệ chặt chẽ với cán bộ các cấp được phân công theo dõi, hỗ trợ xã, ấp, khu phố và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách tiểu vùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên theo dõi, hỗ trợ xã. Thường xuyên trao đổi thông tin, phản ánh tình hình khó khăn của địa phương để được các cấp, các ngành hỗ trợ tháo gỡ kịp thời. Đối với các đồng chí được phân công theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu, thể hiện là cầu nối để đưa các chủ trương, nghị quyết của tỉnh, huyện đến với cơ sở, giúp cơ sở, các ấp, khu phố tổ chức thực hiện.

“Các đồng chí được phân công cần tập trung hai nhiệm vụ: Nắm cho được tình hình xã, ấp, khu phố và nắm việc thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội. Xác định rõ đây là nhiệm vụ được cấp lãnh đạo tin tưởng phân công đảm trách, do đó cần phải nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Phạm Hữu Toại nhấn mạnh.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN