Bình Đại xem trọng việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, thị trấn

02/12/2010 - 16:00

Ngày 1-12-2010, UBND huyện Bình Đại tổ chức hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Nghị định 163/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

6 năm qua, qua tổng rà soát, các lực lượng chức năng đã khảo sát, lập hồ sơ 225 đối tượng đưa ra kiểm điểm giáo dục tại xã, thị trấn. Lực lượng Công an, Hội CCB, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân… phân công trách nhiệm quản lý, giáo dục các đối tượng trên. Kết quả, có 104 đối tượng tiến bộ, hòa nhập cộng đồng và tham gia tích cực các phong trào ở địa phương. Số đối tượng không tiến bộ, tái phạm, vi phạm pháp luật là 121. Cơ quan chức năng đã ra quyết định đưa 102 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và đưa 2 đối tượng vào cơ sở chữa bệnh.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, thị trấn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Măn chỉ đạo: Các địa phương cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện Nghị định 163; theo dõi, lập hồ sơ xử lý đối tượng vi phạm khi có đủ điều kiện; quan tâm đặc biệt đến công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ và tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật rộng rãi trong quần chúng nhân dân.
Dịp này, UBND huyện tuyên dương 5 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 163 của Chính phủ.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích