Bộ đội Biên phòng Bến Tre đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo

27/07/2012 - 07:44
Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia”. Ảnh: Phương Khánh

Tỉnh Bến Tre có 65km chiều dài bờ biển với 98.023 người dân sinh sống ở 9 xã thuộc 3 huyện biển (Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú). Vì vậy, việc tuyên truyền biển, đảo là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiểu biết cho nhân dân.

Từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương làm tốt công tác này, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Xác định việc nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới biển, đảo đóng vai trò hết sức quan trọng, BĐBP tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là nhân dân các xã biên giới biển bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng. Nội dung tuyên truyền chủ yếu để quần chúng nhân dân trên địa bàn nắm vững và thực hiện nghiêm các quy định về Luật Biển quốc tế và hệ thống pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta; những cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông, đặc biệt là 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Để tăng cường thế trận toàn dân bảo vệ biên giới và chủ động trong công tác nắm tình hình trên biển, các đồn biên phòng đã tập trung xây dựng và duy trì hiệu quả một số mô hình quần chúng tự quản như “Quần chúng tham gia tự quản an ninh, trật tự khu vực biên giới biển”; “Đội tàu thuyền xung kích”… Thông qua các đội tàu thuyền xung kích, tổ hợp tác khai thác thủy sản, BĐBP tuyên truyền và phổ biến các văn bản về biển, đảo giúp ngư dân hoạt động trên biển nhận thức sâu sắc về quyền tài phán quốc gia trên biển, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các nước láng giềng; không xâm phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt thủy, hải sản. Đồng thời, đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nước ta trên biển Đông. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái biển, đảm bảo phát triển nghề cá trên biển bền vững, chủ động phòng chống các loại tội phạm, phòng chống thiên tai, cứu nạn trên biển. Huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân, ngư dân trên biển để tham gia đấu tranh, ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, quyền tài phán vùng biển của nước ta. Qua đó, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là kênh thông tin tuyên truyền, vận động phù hợp cho từng loại đối tượng về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Với các biện pháp và hoạt động tuyên truyền đa dạng và linh hoạt của BĐBP, công tác tuyên truyền biển, đảo đến người dân đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cầu nối giữa người dân và BĐBP ngày càng thêm gắn bó, góp phần xây dựng tuyến biên giới biển vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

Trương Nhiễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN