Bộ đội Biên phòng Bến Tre hoàn thành trách nhiệm của lực lượng nòng cốt

27/02/2009 - 08:35
Đại tá Bùi Thanh Khởi.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trước đây là Công an nhân dân vũ trang thành lập ngày 3-3-1959. Riêng Bộ đội Biên phòng Bến Tre, tiền thân là phân đội An ninh vũ trang tỉnh được thành lập ngày 20-12-1960, tại căn cứ xã Châu Bình (Giồng Trôm).

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội, của Công an nhân dân và truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của quê hương Đồng Khởi, lực lượng An ninh vũ trang trước đây, BĐBP Bến Tre trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, sự phối hợp của các cấp, các ngành và tình thương yêu đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bến Tre luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập, nêu cao tinh thần tiến công, vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ Đảng, nhân dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng biển của tỉnh và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Xây dựng và bảo vệ biên giới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó BĐBP là lực lượng nòng cốt. Thời  gian qua Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu, quán triệt tư tưởng này như thế nào trong dân, thưa đại tá?

- Thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang tập trung xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng và an ninh nhân dân; đối với 3 huyện biên giới biển đã xây dựng được thế trận an ninh liên hoàn giữa các xã nội địa giáp với các xã biên giới biển. Đã tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt, học tập sâu rộng trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân Luật Biên giới quốc gia; Nghị định của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển; Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Qua triển khai quán triệt học tập, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành, các đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân được nâng lên và hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, xây dựng lực lượng BĐBP và tích cực thực hiện tốt 5 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Về phần mình, theo đại tá, BĐBP thể hiện vai trò nòng cốt như thế nào?

- Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các ngành, các cấp, trong đó BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bộ Chỉ huy BĐBP Bến Tre đã chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân sự và các cơ quan chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch cũng như các loại đối tượng. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức phát động sâu rộng phong trào quần chúng nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia cùng BĐBP đẩy mạnh công tác đấu tranh chống hoạt động xâm nhập, vượt biển trái phép, các loại tội phạm hình sự… giữ vững ANCT - TTATXH ở trên địa bàn biên giới biển. Tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, tài nguyên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân lao động sản xuất phát triển kinh tế.

Đại tá có thể nêu một vài thành tích nổi bật của BĐBP Bến Tre đã được các cấp khen thưởng?

- Chặng đường xây dựng, chiến đấu và công tác của Bộ đội Biên phòng Bến Tre đầy khó khăn thử thách nhưng rất vẻ vang; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn nhận rõ trách nhiệm chính trị của mình trước Đảng bộ và nhân dân Bến Tre, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lực lượng An ninh vũ trang Bến Tre trước kia, Bộ đội Biên phòng Bến Tre ngày nay đã có  2 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 207 cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại,  hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được Chính phủ, bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh, huyện tặng cờ, bằng khen, giấy khen. Những phần thưởng ấy là nguồn cổ vũ động viên to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bến Tre thấy rõ niềm vinh dự và trách nhiệm để vượt qua mọi thử thách hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Đặc điểm của BĐBP là đóng quân ở vùng ven biển, nơi đầu sóng ngọn gió. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được quan tâm như thế nào để bộ đội yên tâm công tác, thưa Đại tá?

Bộ đội biên phòng canh giữ vùng biển. Ảnh: PY

- Trong những năm qua, BĐBP tỉnh luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và các cấp chính quyền quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ; đầu tư xây dựng mới cơ quan làm việc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các Hải đội, Đại đội trạm kiểm soát Biên phòng và các đài quan sát; sửa chữa, nâng cấp các đồn biên phòng đảm bảo khang trang, sạch đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong việc ăn ở, sinh hoạt và công tác. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương thường xuyên thăm hỏi động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thưa Đại tá, nhìn lại 20 năm, điểm yếu nào trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân cần được khắc phục?

- Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân của tỉnh nhà vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Côâng tác tuyên truyền giáo dục các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” cho cán bộ công chức, viên chức ở một số ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân ở một số địa phương chưa được thường xuyên và rộng khắp, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc tổ chức phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội kết quả đạt được còn hạn chế. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân tuy được tập trung xây dựng, củng cố, nhưng chưa thật sự bền vững.

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với BĐBP Bến Tre trong những năm nay là gì, thưa Đại tá?

- Phát huy truyền thống 50 năm của lực lượng BĐBP và 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bến Tre luôn nêu cao lòng tự hào phấn khởi, biểu lộ ý chí quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của quê hương Đồng Khởi, nguyện phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP và nhân dân Bến Tre giao cho trong tình hình mới. Năm nay và những năm tiếp theo, tình hình trên các tuyến biên giới nói chung, tuyến biên giới biển tỉnh Bến Tre nói riêng dự báo sẽ diễn biến phức tạp cả trong bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”; cụ thể là đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”.      

- Nêu cao ý chí trách nhiệm, khắc phục khó khăn gian khổ, yên tâm gắn bó với địa bàn và nhân dân khu vực biên giới biển; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

- Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phát huy nội lực, tự lực, tự cường, tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đột phá vào hai khâu: Rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và cải cách hành chính quân sự.

- Tổ chức nắm chắc tình hình trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh, tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa và nội dung “Ngày biên phòng toàn dân”, qua đó phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.

- Tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, tài nguyên biển; xây dựng các đồn biên phòng luôn là điểm sáng văn hóa trên địa bàn biên giới biển tỉnh Bến Tre.

Xin cảm ơn Đại tá!

Phương Yến (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN