Bộ đội Biên phòng nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý điều hành

11/08/2011 - 16:48

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác huấn luyện (2006-2011) và sơ kết 2 năm (2008-2010) về chấp hành điều lệnh và xây dựng chính quy trong BĐBP Bến Tre. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Tuân, Chỉ huy trưởng; Đại tá Phạm Quốc Phòng, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, văn phòng, các đơn vị đầu mối trực thuộc BĐBP tỉnh.

Huấn luyện kỹ thuật quân sự cho chiến sĩ tham gia học kỳ trong quân đội. Ảnh: PY

 

5 năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP Bến Tre đã quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị và kế hoạch huấn luyện của Bộ Tư lệnh BĐBP, từ đó chỉ đạo sâu sát các cơ quan chuyên môn tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và thực hiện tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 kết hợp” trong huấn luyện. Qua đó, trình độ, năng lực chỉ huy, quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của cơ quan chuyên môn, chỉ huy và cán bộ các cấp được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện. Trong huấn luyện, đơn vị đã vận dụng sát tình hình thực tế, đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình, thời gian và quân số, sẵn sàng cơ động chiến đấu tốt trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý bộ đội, quản lý đơn vị; duy trì và chấp hành nghiêm điều lệnh, quản lý kỷ luật, nhằm chấn chỉnh kịp thời những mặt yếu kém, trong công tác xây dựng đơn vị chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện... Kết quả kiểm tra công tác huấn luyện hàng năm có 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó nhiều nội dung có trên 77% quân số đạt khá, giỏi. Về việc thực hiện nâng cao chất lượng chấp hành điều lệnh và xây dựng đơn vị chính quy hai năm qua, báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy - chỉ huy các đơn vị đã có nhiều nỗ lực triển khai và thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Đặc biệt là huấn luyện, giáo dục chính trị đã làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ về chấp hành điều lệnh và xây dựng đơn vị chính quy; các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng chính trị ngày càng được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phương Khánh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN