Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quyết định nâng lương, thăng quân hàm đợt 2 - năm 2011

25/08/2011 - 16:56

Bộ đội Biên Phòng Bến Tre vừa tổ chức lễ trao quyết định nâng lương, thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp - công nhân viên quốc phòng đợt 2 năm 2011 cho 46 đồng chí, trong đó có 24 đồng chí được thăng quân hàm (đại úy lên thiếu tá:

8 đồng chí; thượng úy lên đại úy: 4 đồng chí; trung úy lên thượng úy: 6 đồng chí; thiếu úy lên trung úy: 6 đồng chí) và 21 đồng chí được nâng lương, 1 đồng chí thâm niên vượt khung. Sau khi nhận quyết định, đại diện đơn vị đồn Biên phòng Hàm Luông, Cửa Đại, Cổ Chiên, Hải đội Biên phòng 2 và Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thay mặt các đồng chí được nhận quyết định phát biểu ý kiến, nêu rõ quyết tâm nâng cao tư tưởng chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tuyệt đối trung thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục khó khăn, thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phương Khánh - Trương Nhiễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN