Bộ đội và nông dân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị

18/07/2010 - 15:38

Sáng 15-7-2010, Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Nông dân tỉnh hội nghị tổng kết 6 năm phối hợp hoạt động liên tịch giữa hai đơn vị, theo Nghị quyết liên tịch giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam (giai đoạn 2004-2010). Đại tá Lê Rô – Cục Chính trị Quân khu 9, ông Dương Văn Vạn - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự.

Trong 6 năm qua, chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xác định được trách nhiệm của mỗi ngành. Thông qua sinh hoạt định kỳ, ban chấp hành các chi, tổ hội, câu lạc bộ nông dân, tổ nghề nghiệp, các lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, huấn luyện hành quân dã ngoại…, hai đơn vị đã tổ chức trên 21 ngàn cuộc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp tổ chức trên 4.400 cuộc nói chuyện chuyên đề thời sự về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong nước, địa phương. Trong công tác phối hợp xây dựng, củng cố tổ chức, hoạt động hội và các cơ quan quân sự, hai đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt, đem lại hiệu quả thiết thực cho đời sống nông dân nói riêng và toàn xã hội. Những năm gần đây, các cấp hội có quan tâm phát triển hội viên trong lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Hội Nông dân các cấp tạo điều kiện giúp đỡ quân nhân xuất ngũ ổn định cuộc sống bằng hỗ trợ vốn, giới thiệc việc làm, tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật. Cơ quan quân sự phối hợp tổ chức hàng ngàn lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho nông dân, doanh nghiệp. Công tác phối hợp vận động nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo gắn với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh được thể hiện bằng nhiều hình thức: phát động phong trào thi đua trong nông dân, bộ đội dã ngoại làm công tác dân vận… Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa hai lực lượng ở một số nơi chưa cao, chưa thể hiện hết vai trò tham mưu giúp cho cấp ủy trong giải quyết tranh chấp, khiếu kiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục một số nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu; chưa thường xuyên, liên tục.

Đại biểu tham dự hội nghị có nhiều ý kiến tham luận và thống nhất: để công tác phối hợp giữa hai đơn vị được tốt, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp là nhân tố quan trọng; quá trình phối hợp cần chọn điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm, nhân rộng; xây dựng kế hoạch liên tịch phải xác định rõ nhiệm vụ, nội dung hoạt động cụ thể của từng ngành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện.

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Dương Văn Vạn lưu ý hai đơn vị trong thời gian tới phải thực hiện đúng theo 5 nội dung của Nghị quyết liên tịch. Trong triển khai thực hiện phải bám vào nhiệm vụ chính trị của cấp ủy. Xây dựng lực lượng nòng cốt trong tổ chức hội và lực lượng quân đội. Đặc biệt, phải làm cho cán bộ nòng cốt của hai đơn vị hiểu, nhận thức toàn diện về nội dung phối hợp; nâng cao vai trò trách nhiệm, nhiệm vụ tham mưu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Theo ông Dương Văn Vạn, công tác dã ngoại trong quân đội không nên tổ chức trọn một tháng mà nên tổ chức thường xuyên hơn và tùy theo tình hình, yêu cầu thực tế của địa phương.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN