Bổ nhiệm lại 3 Thứ trưởng

25/02/2011 - 13:06

Hôm 24/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định bổ nhiệm lại 3 Thứ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng.

Cụ thể, tại Quyết định 270/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Minh Hồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Quyết định 271/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Quyết định số 272/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Cao Lại Quang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN