Bổ nhiệm nữ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

16/06/2009 - 06:02

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này, đồng chí Nghĩa là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN