Bộ Nội vụ hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2021

12/01/2022 - 16:19

BDK.VN - Ngày 12-1-2022, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo phòng nội vụ các huyện, thành phố.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, năm 2021, ngành nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng; tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; khẩn trương phối hợp thẩm định tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh lãnh đạo UBND cấp tỉnh bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương; hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 71-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.

Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, biểu dương, khen thưởng, suy tôn, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho phát triển. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật và gắn bó với dân tộc. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm đầu tư để bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia. Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ từng bước đi vào nền nếp.

Toàn ngành nội vụ tích cực, chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đã khắc phục khó khăn, đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành nội vụ.

Năm 2022, ngành nội vụ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ…

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương đã có tham luận đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ về tăng cường sự phối hợp giữa ban, bộ, ngành, địa phương với Bộ Nội vụ trong các lĩnh vực liên quan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, thành quả mà ngành nội vụ đã đạt được trong năm qua, thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

Định hướng nhiệm vụ của ngành thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ. Từng bước đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài một cách chính xác, phù hợp. Trong tình hình mới, cần bố trí con người, bộ máy phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19, cũng như chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ. 

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính. Tập trung cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh việc chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương nhằm xây dựng Chính phủ số, chính quyền số gắn với phát triển mạnh kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, toàn ngành thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII, Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN