Bổ sung đối tượng chính sách được vay vốn từ ngân sách địa phương để tham gia xuất khẩu lao động

10/01/2018 - 07:40

Ngày 5-12-2017, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 24 quy định về bổ sung đối tượng chính sách được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để tham gia xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh. 

Từ ngày 1-1-2018, ngoài các đối tượng được vay vốn theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh còn cho vay bằng nguồn vốn địa phương cho các đối tượng tham gia xuất khẩu lao động như sau: thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; người trong độ tuổi lao động thuộc diện mồ côi tại các địa phương hoặc xuất thân từ các cơ sở bảo trợ xã hội; người tham gia chương trình khởi nghiệp thoát nghèo thông qua xuất khẩu lao động.

Đối với các đối tượng bổ sung nêu trên, khi vay vốn tham gia xuất khẩu lao động cần có đầy đủ giấy tờ chứng minh theo quy định của từng đối tượng. Riêng đối tượng tại Mục 3, người tham gia xuất khẩu lao động phải có tên trong danh sách đăng ký tham gia đề án thoát nghèo được chính quyền địa phương xác nhận.

Trong quá trình thực hiện thủ tục vay vốn, người vay nếu có vướng mắc, liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay hoặc thông qua số điện thoại nóng, email được thông báo công khai tại điểm giao dịch xã.

NHCSXH tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN