Bố trí 692 tỷ đồng cho Dự án đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2

03/08/2022 - 22:02

BDK.VN - Ngày 1-8-2022, Thủ tướng Chính phủ có thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2). Theo đó, bố trí 692 tỷ đồng cho Dự án đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2.

Khu vực giao nhau giữa Dự án cầu Rạch Miễu 2 và Dự án Đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 thông ra quốc lộ 60.

Khu vực giao nhau giữa Dự án cầu Rạch Miễu 2 và Dự án đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 thông ra quốc lộ 60.

Ngoài ra, bố trí 59 tỷ đồng cho Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh và 7 trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bến Tre; 94 tỷ đồng cho Dự án đầu tư xây dựng 2 trung tâm y tế tuyến huyện tại tỉnh Bến Tre.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Đầu tư công, trong đó lưu ý các nguyên tắc: Bảo đảm khả năng cân đối vốn cho dự án để hoàn thành đúng tiến độ, bố trí vốn cho các dự án theo đúng thời gian quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, trong đó số vốn ngân sách Trung ương (NSTW) trong tổng mức đầu tư của dự án phải phù hợp với mức vốn NSTW thông báo tại văn bản này.

Đối với các dự án có tổng mức đầu tư cao hơn mức vốn NSTW bố trí, các địa phương phải cam kết và báo cáo HĐND ban hành Nghị quyết phân bổ vốn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025 để cân đối đủ vốn cho dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản và dự án chậm tiến độ do thiếu vốn. Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chủ động bố trí số vốn còn thiếu từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác do cấp mình quản lý để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2022 - 2025.

Tin, ảnh: Phương Khê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN