Bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ - nét nổi bật trong công tác cán bộ

08/10/2014 - 07:12
Đồng chí Huỳnh Nam Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Q.Hùng

Đảng ta luôn xem công tác cán bộ là khâu quan trọng và là yếu tố quyết định đến sự thành bại của mọi công việc. Quán triệt quan điểm trên, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Để giúp độc giả có cái nhìn toàn diện về công tác cán bộ thời gian qua cũng như phương hướng tới, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc trao đổi với đồng chí Huỳnh Nam Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy xoay quanh vấn đề trên. Đồng chí cho biết:

- Trong nhiệm kỳ 2010-2015, nét nổi bật trong công tác cán bộ là cấp ủy quan tâm đến việc bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trẻ, sinh viên được rèn luyện thực tiễn, nhất là ở cơ sở giúp cán bộ trưởng thành, có kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, đồng thời hỗ trợ cho cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện thí điểm biệt phái cán bộ, công chức trẻ (cấp tỉnh, huyện), sinh viên về giữ chức danh phó chủ tịch UBND xã. Đến nay, tỉnh đã biệt phái 32 cán bộ, công chức trẻ, sinh viên về giữ chức danh phó chủ tịch UBND xã. Thời gian biệt phái 36 tháng. Nhìn chung, đa số lãnh đạo các địa phương có công chức biệt phái đến đều tạo điều kiện thuận lợi để các công chức biệt phái tìm hiểu, nắm bắt đặc điểm tình hình, tiếp cận địa bàn và thực thi nhiệm vụ tại địa phương. Công chức biệt phái được phân công, bố trí đúng chuyên môn đào tạo, phần lớn phát huy được vai trò, trách nhiệm, đã góp sức lãnh đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đặc biệt, qua 2 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  xây dựng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ được các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ngành quan tâm; nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng đối với cán bộ nữ, cán bộ trẻ được nâng lên; các cơ quan, địa phương đã phát hiện, giới thiệu nhiều cán bộ nữ, cán bộ trẻ ưu tú đưa vào quy hoạch, đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Từ tháng 6-2012 đến tháng 6-2014, đã bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 91 cán bộ nữ, 93 cán bộ trẻ, 59 cán bộ nữ và trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh, trong đó có: 15 cán bộ nữ, trẻ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Nhìn chung, các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm chọn những cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, triển vọng phát triển, bổ sung nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong quy hoạch A3 nhiệm kỳ 2015-2020 các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có nâng lên so với quy hoạch A2, cụ thể tỷ lệ cán bộ nữ 28,3% (tăng 0,96% so với quy hoạch A2), tỷ lệ cán bộ trẻ 39,69% (tăng 3,68% so với quy hoạch A2).

* Việc tuyển dụng công chức, cán bộ quản lý thông qua hình thức thi tuyển gần đây đã góp phần như thế nào vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của tỉnh, thưa đồng chí?

- Thực hiện Nghị định 24 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đồng thời dần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, từ năm 2011 đến 2013, tỉnh tiến hành tổ chức thi tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh và đã tuyển dụng được 332 cán bộ, công chức để bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức của khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương. Năm 2014, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tuyển 183 công chức (gồm 137 công chức khối Nhà nước và 46 công chức khối Đảng, đoàn thể), kỳ thi tuyển công chức năm 2014 thực hiện nghiêm nguyên tắc cạnh tranh để tuyển chọn các ứng cử viên tốt nhất cho các vị trí việc làm. Kể từ năm 2014 trở đi, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, huyện không thực hiện việc hợp đồng lao động trong biên chế, chờ thi tuyển công chức, đúng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương, của tỉnh.

Nhìn chung, công tác tuyển dụng công chức đi vào nền nếp, các đối tượng được tuyển dụng đáp ứng điều kiện về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học... góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ ở từng vị trí việc làm được phân công.

Để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, UBND tỉnh đã quyết định chọn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh phó giám đốc Sở. Kỳ thi tuyển chức danh phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được khai mạc vào ngày 5-6-2014, có 3 ứng viên dự thi. Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Buội - Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản (thuộc Sở NN&PTNN) đã trúng tuyển và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo nguyên tắc cạnh tranh và công khai, được đánh giá là thành công. Kỳ thi đã thể hiện sự đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, chuyển từ hình thức thực hiện quy trình bổ nhiệm sang hình thức thi tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh và công khai để bổ nhiệm.

* Được biết, Đại hội Đảng cấp cơ sở sẽ tổ chức vào đầu năm 2015. Đồng chí có thể cho biết công tác cán bộ được thực hiện như thế nào nhằm đảm bảo đúng sở trường, năng lực?

- Theo kế hoạch, thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến hành từ tháng 4-2015 và hoàn thành trong tháng 6-2015 (các đơn vị chọn đại hội điểm tiến hành trong tháng 3-2015). Các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội trong tháng 2-2015 và hoàn thành trong tháng 3-2015 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cấp huyện, thành phố và tương đương tiến hành đại hội từ tháng 7-2015 và hoàn thành trong tháng 8-2015 (đơn vị đại hội điểm tiến hành trong tháng 6-2015).

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, công tác nhân sự cấp ủy luôn luôn được quan tâm nhất, bởi chất lượng đội ngũ cấp ủy được nâng lên tương xứng mới đủ sức lãnh đạo đảng bộ, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ do đại hội đề ra. Do đó, công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phải được tiến hành đúng quy định của Đảng. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiêu chuẩn cụ thể trong từng chức danh cán bộ, đặc biệt không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ để cơ cấu tham gia ban chấp hành. Theo chủ trương, cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ. Cấp ủy (nhiệm kỳ 2015-2020) phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý. Định hướng cơ cấu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy: Cấp cơ sở: cán bộ trẻ dưới 30 tuổi (15 - 20%), từ 30 - 50 tuổi (40 - 50%), còn lại trên 50 tuổi; cấp huyện, thành phố và đảng ủy tương đương: cán bộ trẻ dưới 35 tuổi (không dưới 10%), từ 35 đến 50 tuổi (40 - 60%), còn lại trên 50 tuổi; phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ, trẻ tuổi cao hơn khóa hiện nay, bảo đảm tỷ lệ cấp ủy viên là nữ không dưới 15%, trong đó cần có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ cấp ủy để lãnh đạo toàn diện gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Kết hợp việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ theo quy hoạch với việc điều động, luân chuyển cán bộ từ nơi khác đến. Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy huyện đã giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp (8 năm trở lên) và phấn đấu bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp (8 năm trở lên) tại một địa phương, nếu còn đủ uy tín, điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy khóa mới thì phân công, bố trí công tác khác hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ đã đảm nhiệm ở địa phương, đơn vị khác.

Đối với cán bộ không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước có cơ cấu cấp ủy viên, cụ thể như sau: Các đồng chí không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo UBND nhiệm kỳ 2016-2021 và các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước. Riêng đối với các chức danh lãnh đạo HĐND, nếu có nhân sự thay thế là đại biểu HĐND thì thực hiện thay thế; trường hợp nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu HĐND thì có thể để đồng chí đương nhiệm tiếp tục công tác đến hết nhiệm kỳ HĐND 2011-2016.

Đối với những đồng chí cấp ủy tỉnh, huyện, thành phố và tương đương không đủ tuổi đời tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, còn từ 2 năm trở lên đến tuổi hưu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe tốt, có nguyện vọng tiếp tục công tác thì xem xét, bố trí nhiệm vụ phù hợp. Những đồng chí còn dưới 2 năm sẽ đến tuổi nghỉ hưu, nếu không bố trí được công tác phù hợp thì cho nghỉ công tác, giữ nguyên một số chế độ, chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu; những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chế độ trước tuổi thì giải quyết theo quy định của Chính phủ.

Sắp xếp, bố trí đối với các đồng chí cấp ủy viên cấp xã, phường, thị trấn không tái cử cấp ủy khóa mới thực hiện theo tinh thần Kết luận số 64 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và Kế hoạch số 71 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Quốc Hùng (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN