Bố trí vốn khoảng 10 ngàn tỷ đồng cho các dự án xử lý sạt lở cấp bách

02/03/2021 - 19:21

BDK - Thông tin từ UBND tỉnh, các dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển được bố trí từ nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, khoảng 10 ngàn tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

Hiện tiến độ các dự án như sau: Dự án Kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam (bờ Nam). Tuyến kè có chiều dài L= 960m. Tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, kế hoạch vốn đã bố trí 47,5 tỷ đồng, đã giải ngân 0,697/47,5 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện đến ngày 31-1-2020 đã triển khai công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công.

Gia cố chống sạt lở bờ sông khu vực xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, dài L= 506m, tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đã bố trí 16,1 tỷ đồng, đã giải ngân 0,003/16,1 tỷ đồng. Đến ngày 31-1-2020, triển khai công tác lựa chọn nhà thầu.

Dự án sạt lở bờ sông Bến Tre khu vực xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre, dài L= 1.340m, tổng mức đầu tư 128 tỷ đồng. Đến nay, thi công được 100/294m, đạt 34,01% so với khối lượng hợp đồng. Đến 31-1-2021 thi công gói thầu số 1, đạt 120m, đạt 40,8% so với khối lượng hợp đồng.

Kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Nhàn, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, dài L=1.275m, tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Đến ngày 31-12-2020, mời thầu gói thầu thi công số 1, với chiều dài 280m. Đang đúc ống buy, cấu kiện bê-tông. Khối lượng đạt khoảng 2,5% so với hợp đồng. Đến 31-1-2021, đang đúc ống buy, cấu kiện bê-tông. Khối lượng đạt khoảng 4% so với hợp đồng.

Dự án xói lở bờ biển khu vực xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, kè chính dài 2,2km, khóa kè, đường dẫn, tổng mức đầu tư 128 tỷ đồng. Đến ngày 31-12-2020 đã mời thầu gói thầu thi công số 1, với chiều dài 0,3km. Đang đúc ống buy, cấu kiện bê-tông. Khối lượng đạt khoảng 2,5% so với hợp đồng. Đến 31-1-2021, đúc ống buy, cấu kiện bê-tông. Khối lượng đạt khoảng 7,5% so với hợp đồng.

Dự án xói lở bờ biển khu vực Cồn Lợi, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú; gia cố mái nghiêng lát bằng thảm đá đoạn rạch Vàm Rỗng kết hợp kè ngầm giảm sóng bằng cọc bê-tông dự ứng lực (BTDUL) ở đoạn ngoài biển tổng chiều dài 1463,2m, tổng mức đầu tư 73,8 tỷ đồng. Đến ngày 31-12-2020, đã mời thầu gói thầu thi công số 1, với chiều dài 442m. Đang cung cấp, đóng cọc D300. Khối lượng đạt khoảng 5% so với hợp đồng.

Việc triển khai thi công công trình hiện có chậm trễ. Nguyên nhân do các dự án triển khai ở khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của gió chướng và sóng biển lớn dẫn đến thời gian thi công chỉ có thể thực hiện khoảng 4 giờ/ngày. Đồng thời, thời tiết diễn biến bất lợi làm thay đổi địa hình dẫn đến phương án thiết kế đã được phê duyệt không còn phù hợp với hiện trạng, không bảo đảm an toàn cho công trình và hiệu quả đầu tư dự án dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế cơ sở.

Phương Khê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN