Bộ TT-TT sẽ chủ động tiếp nhận kết quả Đề án 112

31/10/2007 - 10:35
Trong buổi họp, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã giao nhiệm vụ cho Cục Ứng dụng CNTT là đơn vị đảm nhiệm công việc tiếp nhận.

“Ngừng Đề án 112 nhưng việc ứng dụng CNTT vào quản lý hành chính nhà nước thì vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh”, Bộ trưởng TT-TT Lê Doãn Hợp khẳng định trong buổi họp kế hoạch tiếp nhận kết quả Đề án 112 chiều ngày 30/10 tại Hà Nội. 

Trong buổi họp, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã giao nhiệm vụ cho Cục Ứng dụng CNTT là đơn vị đảm nhiệm công việc tiếp nhận.

“Bộ TT-TT đã sẵn sàng và chủ động tiếp nhận những kết quả của Đề án 112 để lại. Vấn đề sắp tới là công việc sử dụng những kết quả đó như thế nào”, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nói. 

Trước đó, Bộ đã có công văn kèm kế hoạch tiếp nhận trình Thủ tướng Chính phủ ngày 25/9 và đã được chấp thuận ngày 5/10. Bất cứ khi nào Văn phòng chính phủ hoàn tất các thủ tục, công việc liên quan đều có thể chuyển giao ngay. Tinh thần chung của Bộ TT-TT sẽ là chủ động tiếp nhận, nhận đến đâu triển khai đến đó. 

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, vấn đề không phải là chuyển giao Đề án 112 vì thực chất đề án này đã ngừng hoạt động, ban điều hành cũng đang làm thủ tục để giải tán. Bộ TT-TT sẽ tiếp nhận những kết quả của Đề án 112 như tài liệu tham khảo theo tinh thần của Nghị định 64 của Chính phủ để ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đồng thời, việc triển khai đó phải gắn với việc triển khai 4 nhiệm vụ chính gồm: phát triển và ứng dụng CNTT đến năm 2010, đào tạo nguồn nhân lực CNTT, phát triển cơ sở hạ tầng cho CNTT và phát triển sản xuất công nghiệp CNTT. Tên đề án cũng được đề xuất đổi thành "Đề án ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước", nhằm sâu sát hơn với mục tiêu và chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Trước mắt, Bộ TT-TT sẽ kiện toàn bộ máy Cục Ứng dụng CNTT để có thể đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ mới. Tiếp theo là xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ sau khi tiếp nhận như quy chế về tài chính, quy chế phối hợp, quy chế về trách nhiệm cá nhân. Các Sở BC-VT từ địa phương sẽ phối hợp với Bộ để triển khai trên tinh thần công khai, minh bạch và dân chủ. 

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp:
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp: "Thực hiện các công việc tin học hóa quản lý hành chính nhà nước nhằm đảm bảo xử lý nhanh nhạy, chính xác những tâm tư, khát vọng của người dân". (Ảnh: Hưng Hải)
Khi tiếp nhận, số nhân sự còn làm việc tại Đề án (thuộc ban giúp việc) sẽ được chuyển sang Bộ TT-TT. Phần mềm dùng chung của Đề án 112 sẽ được đưa lên trang chủ của B

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN