Cả nước chỉ có 17,2% lao động biết sử dụng máy tính

09/02/2009 - 06:46

Kết quả Tổng Điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp vừa được Tổng cục Thống kê (TCTK) công bố chính thức cho thấy: Hiện cả nước mới có 17,2% số lao động biết sử dụng máy tính.

Theo TCTK, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và tỷ lệ lao động biết sử dụng máy tính liên quan chặt chẽ với tính chất công việc của từng ngành; trong đó, ngành thông tin truyền thông với 81,9% lao động và ngành tài chính tín dụng với 79% lao động biết sử dụng máy tính, chiếm tỷ lệ cao nhất. Tiếp theo là ngành khoa học công nghệ có tỷ lệ 65,5%; ngành hoạt động của Đảng, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước an ninh quốc phòng có tỷ lệ 47,9%. Ngành có tỷ lệ lao động biết sử dụng máy tính thấp nhất là ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống với 3,7%.

Các chuyên gia khẳng định: Tỷ lệ 17,2% số lao động biết sử dụng máy tính cho thấy trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của lao động Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn, cần được các cấp các ngành quan tâm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Kết quả điều tra cũng cho thấy: Hiện cả nước đã có khoảng 2,02 triệu máy tính, tăng gấp 3,28 lần so với 5 năm trước; trong đó số máy nối mạng LAN phục vụ cho giao dịch nội bộ đã tăng gấp 6,5 lần và số máy nối mạng internet đã tăng 16,13 lần./.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích