Các cấp ủy phải dự báo sát tình hình, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới

01/04/2015 - 08:14
Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn cán bộ Tỉnh ủy Bến Tre vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm báo cáo tiến trình tập trung lãnh đạo công tác xây dựng văn kiện, nhân sự của đảng bộ cơ sở, báo cáo chính trị của huyện và công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. 
Đối với công tác nhân sự, cấp ủy Giồng Trôm thực hiện đúng theo quy trình, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, khoa học để lựa chọn những đảng viên ưu tú tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, gắn việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy với nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND hai cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các cấp ủy cần có 3 độ tuổi, phấn đấu có 3 độ tuổi trong Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy; phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và cần có nữ trong Ban Thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ tuổi không dưới 10% tổng số cấp ủy viên. Đến nay, hầu hết cấp ủy cơ sở đã thông qua tiểu ban nhân sự cấp huyện về công tác chuẩn bị nhân sự cấp mình. Đến thời điểm này, tổng số nhân sự cấp ủy ở 27 đảng bộ cơ sở là 365 đồng chí, trong đó đạt chuẩn theo Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị là 349/365, chiếm 95,62%. Huyện chọn Đảng bộ xã Lương Phú và thị trấn Giồng Trôm làm đại hội điểm ở các tiểu vùng, sau đó rút kinh nghiệm chỉ đạo đại trà và kết thúc trong tháng 6-2015.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thành Hạo chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm cần lưu ý, đại hội đảng các cấp đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đặc biệt phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Xây dựng tốt báo cáo chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, bởi nó vừa là sự tổng kết chặng đường 5 năm tại đơn vị, vừa xác định phương hướng 5 năm tới, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Chính vì vậy, báo cáo chính trị phải đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, các cấp ủy đảng phải dự báo sát tình hình, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới. 
Đồng chí cũng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm cần tiếp tục rà soát, thẩm định các nội dung văn kiện đại hội cấp cơ sở. Các cấp ủy cần chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém của nhiệm kỳ trước, qua đó nghiêm túc rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục; chú trọng đổi mới nhân sự phải đạt chuẩn theo Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. Đội ngũ cấp ủy có tốt mới đủ sức lãnh đạo đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ do đại hội đề ra.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN