Các chi bộ, đảng bộ Bộ đội Biên phòng sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015

24/05/2013 - 07:54

Vừa qua, các chi bộ, đảng bộ cơ sở Bộ đội Biên phòng tỉnh lần lượt tổ chức hội nghị sơ kết kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng đã nắm vững các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nắm vững chức năng nhiệm vụ, luôn vững vàng về chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được giữ vững, công tác xây dựng cấp ủy, chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đã đi dần vào nề nếp, chất lượng có nâng lên, đảm bảo lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự nhất trí cao trong các chi bộ, đảng bộ. Bên cạnh đó, các cấp ủy đã từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” gắn với nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình cấp ủy chi bộ, đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Qua đó, cán bộ, đảng viên đã có bước chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện phấn đấu, tu dưỡng đạo đức được thể hiện trong công tác, sinh hoạt và trong lối sống, chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, nội bộ luôn đoàn kết thống nhất, từng cán bộ, đảng viên giữ vững được phẩm chất đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn vững mạnh về mọi mặt, hoạt động đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả tốt, phát huy được tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nhìn chung, nửa nhiệm kỳ qua các cấp ủy đã hoàn thành tốt việc thực hiện nội dung Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, từng bước triển khai toàn diện các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ và các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tiếp tục xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.

Phương Khánh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN