Các chi bộ, Đảng bộ cơ sở hoàn thành triển khai, quán triệt nghị quyết TW 8 (khóa XI)

08/06/2014 - 15:41

Tính đến nay, các chi bộ, Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức triển khai, quán triệt các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), với 43.279 đảng viên (đạt tỷ lệ 91,77%), 15.053 giáo viên, 365.532 hội viên các đoàn thể và 166.406 hộ gia đình.

Kết quả tổng hợp bài thu hoạch, có 90% cán bộ, đảng viên, giáo viên tham gia viết thu hoạch nghiêm túc; đặc biệt quan tâm những vấn đề thực tiễn đang đặt ra và có ý nghĩa quan trọng đối với Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Các đơn vị: Ba Tri, Thạnh Phú và Thành phố Bến Tre đã thành lập Tổ thẩm định, góp ý các chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy cơ sở, khắc phục được tình trạng sao chép, rập khuôn viết thu hoạch.


T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN