Các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá

07/04/2010 - 09:07

Theo báo cáo sơ kết quí I-2010 của Huyện ủy Bình Đại, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2009. Trong sản xuất nông nghiệp, hai vụ lúa mùa và đông xuân được gieo sạ 4.722ha, tăng 129ha so với cùng kỳ năm 2009; sản lượng ước đạt hơn 20 ngàn tấn (tăng 5,5% so với cùng kỳ).

Riêng diện tích cây màu trên ruộng lúa ở các xã thuộc tiểu vùng I và II phát triển khá tốt. Toàn huyện có hơn 12 ngàn ha nuôi thủy sản (tăng so với cùng kỳ 3,1%). Hoạt động khai thác và đánh bắt thu lợi rất lớn với 1.181 tàu, trong đó, có 505 tàu đánh bắt xa bờ, sản lượng khai thác đạt hơn 15 ngàn tấn. Hai HTX nghêu Rạng Đông và Đồng Tâm đã khai thác gần 1.000 tấn nghêu thịt, doanh thu hơn 20 tỷ đồng. Toàn huyện có 19 cơ sở CN-TTCN mới với vốn đầu tư hơn 14 tỷ đồng, nâng tổng số lên 1.147 cơ sở, với vốn đầu tư hơn 298 tỷ đồng. Về xây dựng cơ bản, hiện toàn huyện có hơn 10 công trình đang được đầu tư xây dựng như: tuyến đường huyện 40, đường Bắc-Nam, cầu Ao Vuông (xã Phú Long), cầu Cả Nhỏ (trên đường huyện 07)…

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN