Các hợp tác xã tạo việc làm tốt cho 5.400 lao động

14/04/2009 - 08:06

Cảng cá Bình Đại luôn đảm bảo đủ nguyên liệu cho các HTX chế biến trong tỉnh. Ảnh: T.Long.

Trong quý 1-2009, Bến Tre tiếp tục có thêm 3 HTX ra đời thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và tiểu thủ công nghiệp, nâng tổng số HTX trong toàn tỉnh  lên 96 HTX, với 16.639 xã viên và 5.400 lao động.

Tỉnh đã đưa một số xã viên của các  HTX và  làng nghề đi dự lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh do Liên minh HTX Trung ương tổ chức; đồng thời cũng đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX trong tỉnh. Theo đánh giá chung, phần lớn các HTX tiếp tục hoạt động có hiệu quả, nổi bật là các HTX quản lý khai thác nguồn lợi thủy sản, thêu may xuất khẩu và quỹ tín dụng nhân dân. Tuy nhiên, so với tốc độ tăng trưởng hiện nay, thì việc phát triển HTX còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa nhận thức được sự cần thiết phải vào hợp tác, công tác tuyên truyền, giải thích còn hạn chế nên người dân chưa hiểu, e ngại tham gia.

Để tạo điều kiện cho các ngành nghề phát triển, nhất là các HTX  và các doanh nghiệp nhỏ, tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Công nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến công, giúp các HTX và các doanh nghiệp nhỏ và từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh; tăng cường hỗ trợ cho các làng nghề và các ngành nghề nông thôn phát triển.  

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN