Các huyện tổng kết 15 năm thực hiện việc đưa đảng viên đi xây dựng quân đội (1995-2010)

03/12/2010 - 07:57

* Giồng Trôm:
Việc tạo nguồn, kết nạp và cử tuyển đảng viên xây dựng quân đội là nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; là cơ hội để rèn luyện, thử thách đảng viên trẻ trong môi trường quân đội, là nguồn bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở sau này.

Vì vậy, trong từng nhiệm kỳ và hàng năm, Huyện ủy có Nghị quyết lãnh đạo, giao chỉ tiêu cụ thể để Đảng ủy của 22 xã, thị trấn có kế hoạch thực hiện. Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy Quân sự huyện và Ban Tổ chức Huyện ủy là trung tâm phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể để tổ chức triển khai thực hiện. Giồng Trôm kết hợp việc cử, tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội với việc kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.
15 năm qua, toàn huyện đã tuyển 3.275 thanh niên ưu tú lên đường xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 224 đảng viên tình nguyện, bình quân vượt 1,45% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các xã có số lượng đảng viên tham gia xây dựng quân đội cao nhất là: Châu Bình (31), Tân Hào (23), Hưng Lễ (21), Tân Lợi Thạnh (20), Mỹ Thạnh (18), Thuận Điền (16). Bên cạnh đó, một số xã có tỷ lệ đảng viên đi xây dựng quân đội thấp như: Phong Nẫm, Phong Mỹ (mỗi nơi 4 đảng viên), Lương Quới, Bình Hòa (mỗi nơi 3 đảng viên), xã Lương Hòa (2 đảng viên). Theo đánh giá, quân nhân xuất ngũ trở về địa phương có nhiều đóng góp quan trọng.
Về phương hướng tới, huyện sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo nguồn cử, tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục; tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bố trí công tác cho đảng viên khi xuất ngũ… UBND huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cử, tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội. 
* Mỏ Cày Nam:
Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã thực hiện các bước động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự luôn đạt chỉ tiêu được giao. Qua 15 năm tổ chức thực hiện, huyện đã cử, tuyển 63 đảng viên đi xây dựng quân đội. Đa số đảng viên được cử, tuyển tham gia xây dựng quân đội được phân công giao nhiệm vụ và sinh hoạt tại chi bộ ít nhất 3 tháng; được đơn vị nhận quân đánh giá cao, không có trường hợp bỏ ngũ.
Để công tác phát triển đảng viên ở huyện Mỏ Cày Nam ngày càng được nâng cao về số lượng lẫn chất lượng, Huyện ủy sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, đồng thời tuyên truyền sâu rộng về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Qua đó, chọn những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp Đảng, chuẩn bị tạo nguồn trong việc cử, tuyển đảng viên tham gia xây dựng quân đội. Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện việc cử, tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội, tổ chức ngày 25-11-2010, Huyện ủy Mỏ Cày Nam đã khen thưởng cho 36 tập thể và 4 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
* Bình Đại:
Sau khi tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy Bình Đại tổ chức quán triệt sâu rộng cho các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác cử, tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội. Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch của trên, Huyện ủy xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách tiểu vùng, huyện ủy viên hỗ trợ các xã. Mặt khác, Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở nắm số lượng thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự để động viên gia đình cho con em tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội. Sau đó, đưa thanh niên tham gia công tác trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã, ấp để bồi dưỡng kềm cặp, tạo nguồn phát triển Đảng…
Với cách làm trên, 15 năm qua, Bình Đại có 215 đảng viên tình nguyện đi xây dựng quân đội, qua đó có 142 đảng viên đủ điều kiện nhập ngũ, chiếm tỷ lệ 7,52 % số thanh niên nhập ngũ. Hầu hết đảng viên tình nguyện đều có trình độ, năng lực công tác; có nhiều đảng viên hết hạn tại ngũ đã đăng ký tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội; có những đảng viên xuất ngũ về địa phương tiếp tục tham gia công tác và đảm nhiệm những vị trí chủ chốt ở cấp xã và huyện. 
Dịp này, Huyện ủy Bình Đại khen thưởng cho 7 tập thể và 16 cá nhân; Tỉnh ủy khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cử, tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội.

* Châu Thành:
Thời gian qua, chất lượng đảng viên đi xây dựng quân đội của huyện Châu Thành đạt khá tốt. Huyện đã cử tuyển 297 đảng viên đi xây dựng quân đội. Hầu hết đảng viên được cử, tuyển tham gia xây dựng quân đội được phân công giao nhiệm vụ và sinh hoạt tại chi bộ ít nhất 3 tháng trở lên, đã được  trang bị một số kiến thức, kinh nghiệm, năng lực thực tiễn, được đơn vị nhận quân đồng tình và đánh giá cao, không có quân nhân đào, bỏ ngũ.
Hàng năm, số  quân nhân xuất ngũ trở về địa phương được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, bố trí công tác phù hợp với năng lực như: Xã đội, công an, các đơn vị dự bị động viên, các ngành, đoàn thể và một số được đào tạo bố trí nguồn cán bộ lãnh đạo ở cơ sở. 15 năm qua, có 176/235 đảng viên trở về địa phương được bố trí công tác. Các xã làm tốt công tác này là: Tiên Long, Hữu Định, Tân Thạch, Tường Đa,...
Tuy nhiên, một số địa phương nhiều năm liền không có đảng viên tham gia xây dựng quân đội, dẫn đến nguồn bố trí cho cán bộ quân sự cơ sở bị hụt hẫng; một số nơi tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên không đạt yêu cầu huyện đặt ra.
Dịp này, Huyện ủy Châu Thành ra quyết định tặng giấy khen cho 8 tổ chức Đảng và 18 đảng viên thực hiện tốt công tác cử, tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội (1995 - 2010).

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích