Các lưu ý khi vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

09/08/2017 - 07:30

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bến Tre đang thực hiện 11 chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Khi vay vốn, trả nợ gốc, trả lãi, gửi tiết kiệm, người vay cần lưu ý các nội dung sau:

1. Người vay có trách nhiệm trả gốc, lãi, gửi tiết kiệm theo đúng thỏa thuận với NHCSXH và theo quy ước của tổ tiết kiệm và vay vốn.

2. Khi nhận tiền vay và trả nợ gốc: NHCSXH thực hiện nguyên tắc cho vay, thu nợ trực tiếp đối với người vay. Theo đó, khi vay vốn, người vay ký nhận nợ trực tiếp tại điểm giao dịch xã hay trụ sở NHCSXH nên khi trả nợ người vay phải trả nợ trực tiếp tại điểm giao dịch xã hay trụ sở NHCSXH, không gửi tiền cho tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể hoặc người khác trả thay nhằm tránh trường hợp số tiền gửi trả nợ gốc bị chiếm dụng. Mỗi lần trả nợ, người vay nhận lại phiếu giao dịch ghi rõ số tiền trả nợ, số dư nợ gốc còn lại. Người vay cần kiểm tra để đảm bảo số tiền đã trả nợ, số dư nợ gốc ghi trên phiếu khớp đúng với số tiền mình đã trả. Trường hợp phát sinh chênh lệch, liên hệ ngay với cán bộ NHCSXH để được làm rõ.

3. Khi trả lãi và gửi tiết kiệm hàng tháng

 NHCSXH ủy nhiệm cho tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thu tiền lãi và tiền gửi tiết kiệm của người vay. Sau khi thu tiền, tổ trưởng giao lại cho người vay biên lai thu lãi, thu tiết kiệm do NHCSXH phát hành. Người vay cần kiểm tra để đảm bảo số tiền trả lãi, số tiền gửi tiết kiệm, số dư tiền gửi tiết kiệm đã nộp cho tổ trưởng khớp đúng với số tiền ghi trên biên lai. Trường hợp phát sinh chênh lệch, báo ngay cho cán bộ NHCSXH để làm rõ. Người vay không nộp tiền cho tổ trưởng khi không có biên lai thu lãi, thu tiết kiệm.

4. Các giấy tờ người vay giữ

Người vay cần giữ cẩn thận: sổ vay vốn; phiếu giao dịch; biên lai thu lãi, thu tiết kiệm cho đến khi trả dứt nợ NHCSXH.

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích