Các ngân hàng thương mại đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng

10/05/2010 - 08:23
Khách hàng chờ rút tiền.Ảnh: ST

Qua gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đến cuối tháng 4-2010, Bến Tre có 529/1.156 (45,76%) đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản mở tại ngân hàng (tương đương với tỷ lệ bình quân của cả nước). Tại địa bàn thành phố Bến Tre, tỷ lệ đơn vị hưởng lương từ ngân sách chi lương qua tài khoản đạt 94,3%, chỉ còn lại một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và các xã như Bình Phú, Phú Nhuận, Nhơn Thạnh chưa thực hiện. Tại các huyện còn lại, bình quân có 34,85% đơn vị thực hiện, trong đó thấp nhất là huyện Thạnh Phú (18%).

Sau khi thực hiện chi lương qua tài khoản, giao dịch chủ yếu của chủ tài khoản là rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động của ngân hàng (ATM), do vậy áp lực rút tiền mặt tại các ATM là rất lớn, nhất là dịp lễ, Tết, thời điểm đầu tháng, bởi vì chỉ riêng số thẻ ATM do các ngân hàng trên địa bàn phát hành là 166.000 thẻ (trong đó 32.600 phát hành cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước). Đến cuối tháng 4-2010, trên địa bàn tỉnh đã trang bị được 65 ATM. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 20 trên địa bàn, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước phấn đấu đến cuối năm 2010 có 650/1.156 đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện chi lương qua tài khoản, nâng tỷ lệ lên 56,23%. Để đạt kết quả này, Chi nhánh đề xuất UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng trong thực hiện Chỉ thị 20 của Chính phủ; chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục trang bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt cho khách hàng. Dự kiến từ nay đến cuối năm có 83 ATM, tăng 22 máy so đầu năm. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cũng đã báo cáo và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện chi lương qua tài khoản đối với các đơn vị bộ đội, công an, vì các đơn vị này cũng thuộc đối tượng chi lương qua tài khoản.

Nhìn chung, với lượng ATM hiện có và 37 POS giao dịch, các ngân hàng thương mại đã đáp ứng được nhu cầu giao dịch của các chủ thẻ. Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể cho các giám đốc ngân hàng thương mại bảo đảm tuyệt đối an toàn về điện đối với các ATM, phát triển dịch vụ phải gắn với khả năng phục vụ, phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn trong việc bố trí lịch chi lương, tăng cường thông tin về việc liên kết mạng dịch vụ thẻ (thẻ của ngân hàng này có thể rút tiền từ ATM của ngân hàng khác), hướng dẫn khách hàng có thể giao dịch trực tiếp với ngân hàng đối với nhu cầu rút tiền có số lượng lớn, hoặc ATM bị sự cố kỹ thuật; thường xuyên tiếp quỹ cho ATM, theo dõi và khắc phục kịp thời các sự cố về kỹ thuật, đường truyền. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc ATM hết tiền, báo lỗi không giao dịch được, nuốt thẻ… cũng không thể tránh khỏi. Các ngân hàng đã có nhiều cố gắng hạn chế vấn đề này ở mức thấp nhất. Để ngành Ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ ATM, các cấp chính quyền và người dân cũng cần tiếp tục hỗ trợ cho ngân hàng địa điểm bố trí ATM, bảo vệ an ninh, chủ động trong sử dụng dịch vụ.

Chi lương qua tài khoản đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước là chủ trương quan trọng, nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng và triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngân hàng Nhà nước đã và đang hoàn chỉnh bộ máy quản lý nhà nước về hoạt động thanh toán, củng cố môi trường pháp lý và cơ chế chính sách thanh toán đảm bảo quản lý, vận hành, giám sát các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế một cách an toàn và hiệu quả. Do vậy, chung sức thực hiện Chỉ thị 20 là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, trong đó Ngân hàng Nhà nước là đơn vị đầu mối triển khai, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 6 tháng, hàng năm, tổ chức sơ kết và tổng kết  (cuối năm 2010).                                              

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích