Các nghị sỹ Kyrgyzstan bầu Chủ tịch Quốc hội khóa mới

30/12/2021 - 11:04

Các nghị sỹ Quốc hội Kyrgyzstan khóa 7 đã bầu ông Talant Mamytov làm Chủ tịch Quốc hội nước này.

Ông Talant Mamytov. Nguồn: rferl.org
Ông Talant Mamytov. Nguồn: rferl.org

Lễ tuyên thệ và phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới tại Kyrgyzstan đã diễn ra vào ngày 29-12-2021.

Theo kết quả bỏ phiếu, 63 trong số 87 đại biểu đã bỏ phiếu cho ông Mamytov, đại biểu của phe Yntymak và 10 thành viên Quốc hội đã bỏ phiếu cho ông Madumarov, một đại biểu từ phe Butun Kyrgyzstan. 14 đại biểu khác đã bỏ phiếu phản đối cả hai ứng cử viên.

Ông Mamytov đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 6 vào ngày 4-11-2020. Ông đã chấm dứt quyền hạn của mình vào cuối tháng 10 vừa qua để tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội ngày 28-11-2021.

Các đại biểu mới được bầu vào Quốc hội Kyrgyzstan khóa 7 cũng đã tuyên thệ vào ngày 29-12-2021. Đây là lần đầu tiên, cuộc bầu cử Quốc hội ở Kyrgyzstan được tổ chức thông qua một hệ thống bầu cử hỗn hợp, với 54 người trong số 90 thành viên của Quốc hội được bầu theo tỷ lệ phiếu bầu mà đảng chính trị giành được và 36 người khác được bầu từ các khu vực bầu cử trên cơ sở đa số.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN