Các quy định khi tham gia tố tụng trong vụ án hình sự về tội gian lận, trốn đóng bảo hiểm

27/10/2019 - 19:23

BDK - Nghị quyết số 05 của Hội đồng thẩm phán về việc Hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế (BHYT) và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN (gọi chung là bảo hiểm) cho người lao động (NLĐ) của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2019.

Nghị quyết tập trung vào các nội dung: Phạm vi điều chỉnh tội gian lận BHXH, BHTN, tội gian lận BHYT và tội trốn đóng bảo hiểm cho NLĐ của Bộ luật Hình sự; một số tình tiết định khung hình phạt; một số trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự; xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm cho NLĐ trước ngày 1-1-2018; tư cách tố tụng của cơ quan BHXH. Đồng thời nêu rõ trong các vụ án hình sự mà bị can, bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gian lận BHXH, BHTN theo Điều 214 của Bộ luật Hình sự; tội gian lận BHYT theo Điều 215 của Bộ luật Hình sự; tội trốn đóng bảo hiểm cho NLĐ theo điều 216 của Bộ luật Hình sự, cơ quan BHXH tham gia tố tụng với tư cách là bị hại.

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm quy định tại các điều 214, 215, 216 của Bộ luật Hình sự, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan BHXH gửi văn bản kiến nghị khởi tố kèm theo chứng cứ, tài liệu có liên quan đến cơ quan có thẩm quyền tố tụng để xem xét khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đối với tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện cho NLĐ và cơ quan tổ chức, cá nhân khác phát hiện hành vi có dấu hiệu phạm tội quy định tại các điều 214, 215, 216 của Bộ luật Hình sự thì thông báo ngay đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đối với những hành vi trốn đóng bảo hiểm cho NLĐ trước ngày 1-1-2018, tùy vào từng trường hợp sẽ xử lý như sau: Nếu chưa xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) và chưa hết thời hiệu xử phạt VPHC thì cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt VPHC. Nếu đã xử phạt VPHC mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thi hành thì thời hiệu thi hành quyết định xử phạt VPHC được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 của Luật Xử lý VPHC. Việc thi hành, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC này thực hiện theo pháp luật về thi hành, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC. Nếu gây thiệt hại cho NLĐ, cơ quan BHXH hoặc tổ chức, cá nhân khác thì người bị thiệt hại có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đối với người vi phạm. Việc đã bị xử phạt VPHC về hành vi trốn đóng bảo hiểm cho NLĐ trước 0 giờ 00 phút ngày 1-1-2018 không bị coi là căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự.

BHXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN